AMSTERDAM - Vanaf 1 oktober 2017 zet Amsterdam de scanauto’s ook in om foutparkeren tegen te gaan. Met de maatregel willen we voorkomen dat mensen bewust foutparkeren omdat ze de pakkans klein achten. Meer handhaving op foutparkeren leidt tot een beter gebruik van de openbare ruimte. Voetgangers en fietsers krijgen bovendien meer ruimte om zich veilig in de stad te bewegen.

Het is een van de ergernissen van voetgangers en fietsers in de stad: op de stoep of op het fietspad geparkeerde auto’s die de doorgang belemmeren. Nu de gemeente de scanauto’s van de handhaving op betaald parkeren ook gaat inzetten om het foutparkeren aan te pakken, wordt de kans op een boete van minimaal €90,- aanzienlijk hoger. In ernstig hinderlijke of gevaarlijke situaties kan het voertuig zelfs worden weggesleept en betaalt de foutparkeerder minimaal € 373,- aan wegsleepkosten.

Amsterdam is de eerste gemeente die scanauto’s voor betaald parkeren ook inzet om foutparkeren tegen te gaan.

Hoe werkt het?

Alle betaald parkeervakken staan met GPS-locatie in een systeem. Als de scanauto een kenteken koppelt aan een locatie die niet als een parkeervak geregistreerd staat, bekijkt een backoffice handhaver aan de hand van vier foto’s of het een fout geparkeerde auto betreft. Als dat het geval is, gaat een collega handhaver op straat er meteen op af om de situatie ter plekke te beoordelen en zo nodig een boete op te leggen.

Preventief handhaven

Tijdens de proef doet de gemeente meer dan alleen verkeerd parkeergedrag beboeten. De signalen die de scanauto’s verzamelen van mogelijke foutparkeersituaties geven beter inzicht waar en wanneer foutgeparkeerd wordt, zodat we daar ook meer preventief op kunnen handhaven.
In het voorjaar 2018 vindt de evaluatie van de proef intensievere handhaving foutparkeren plaats.

Melden

Wilt u een melding doen over foutparkeren? Dat kan via 14020.