AMSTERDAM - Amsterdam heeft in 2016 extra controles uitgevoerd op  illegale prostitutie in massagesalons, woningen en in de escortbranche. Het doel van die controles was illegale prostitutie opsporen en beëindigen, en misstanden en uitbuiting voorkomen.

In 2016 zijn 31 massagesalons gecontroleerd,  waarvan negen door anonieme toezichthouders die zich voordoen als klant. De andere salons hebben een integrale controle gehad door toezichthouders van de gemeente, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en onderzoekers van het NFI die zoeken naar sporen van illegale prostitutie. Zeven salons zijn naar aanleiding van deze controles direct gesloten. De gemeente zet sinds december 2016 anonieme toezichthouders in om illegale prostitutie in massagesalons vast te stellen. Dit zijn handhavers die zich voordoen als klant, en die vaststellen of er illegaal seksuele diensten worden aangeboden. Als dat gebeurt, breekt de handhaver de massage af en maakt hij rapport op. Handhavers mogen niet om de diensten vragen. De anonieme toezichthouders zijn een aanvulling op de integrale controles waarbij door het NFI wordt gezocht naar sporen van illegale prostitutie.

Woningen

Het afgelopen jaar zijn ook 25 woningen gecontroleerd in het kader van mensenhandel en prostitutie. Tijdens deze controles werd onder andere gekeken of er sprake was van seksuele uitbuiting en of er informatie verzameld kon worden die kon leiden tot het vaststellen van mensenhandel. In zes woningen is illegale prostitutie geconstateerd. Hier zijn bestuurlijke maatregelen genomen.

Onvergunde escortbedrijven

Naast bovenstaande controles is een aantal onvergunde escortbedrijven gecontroleerd. Deze bedrijven opereren zonder vergunning en blijven hierdoor buiten het zicht van de gemeente. Bij anonieme illegale escortcontroles wordt een escort besteld om een beeld van de bedrijfsvoering van het bureau te krijgen. In totaal zijn er 16 escorts geleverd en gesproken tijdens 13 controles. De escorts ontvingen de klanten in een hotelkamer. Met het management en de beveiliging van de betreffende hotels is vervolgens besproken hoe zij eerder illegale prostitutie vanuit hun hotel kunnen opmerken en hier hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Duidelijke regels

De gemeente Amsterdam heeft sinds 2016 extra gecontroleerd op illegale prostitutie. De afgelopen jaren lag de focus vooral op de vergunde branche van raamprostitutie en clubs. Door de invoering van een nieuwe APV zijn er duidelijke regels vastgesteld. Zo is de minimumleeftijd voor sekswerkers verhoogd naar 21, zijn er regels voor bijvoorbeeld hygiëne vastgesteld om de werkomstandigheden te verbeteren, en liggen er duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid van exploitanten bij het signaleren van misstanden. Ook is er veel gecontroleerd op de naleving van die nieuwe regels. Nu de vergunde branche op orde is, wil de gemeente ook de onverdunde branche beter controleren.