AMSTERDAM - In verband met de slechte weersomstandigheden wordt de geplande inspraakbijeenkomst op 11 december geannuleerd. Deze inspraakavond vindt nu volgende week plaats op dinsdag 19 december 2017.

U kunt tijdens deze avond mondeling reageren op de plannen.

Datum gewijzigde inspraakbijeenkomst Waterlooplein

  • Datum: dinsdag 19 december 2017
  • Tijd: 18:00 uur (inloop vanaf 17:30 uur) tot ca. 20:30 uur
  • Locatie: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72

Schriftelijk inspraakreactie

Het is ook mogelijk om schriftelijk per e-mail of brief te reageren. Richt uw schriftelijke reactie (uiterlijk 10 januari 2018) per e-mail aan: waterloopleinvernieuwt@amsterdam.nl onder vermelding van: inspraakreactie Waterlooplein, of per post aan: Gemeente Amsterdam, project Waterlooplein, t.a.v. mw. F. Anoep, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Waterlooplein, kijk op www.amsterdam.nl/waterloopleinvernieuwt