AMSTERDAM - In heel Amsterdam moeten in totaal ruim 900 Canadese populieren gekapt worden, en ruim 300 fors gesnoeid. Daarvan staan er meerdere in stadsdeel West. Op donderdagavond 11 januari bent u welkom op een inloopavond over de kap van Canadese populieren in West.

Datum: donderdag 11 januari
Tijd: 19.00 - 21:00 uur
Plaats: Het Sieraad, Postjesweg 1.

Tijdens de inloopavond zijn er verschillende deskundigen aanwezig waar u mee in gesprek kunt gaan. Direct omwonenden van de verschillende locaties in West hebben al brief met een uitnodiging voor deze avond ontvangen.

Waarom kappen?

Bij de bomensoort ‘Canadese populier’ breken regelmatig takken af, ook vanaf grote hoogte. Niet alleen bij storm, maar ook op windstille zomerse dagen. Dit is een landelijk probleem. Op plekken waar mensen lopen of fietsen levert dat gevaar op. De gemeente is verantwoordelijk voor uw veiligheid als het gaat om de bomen in de openbare ruimte en heeft een wettelijke zorgplicht om schade te voorkomen. Daarom zijn alle ca. 7.000 Canadese populieren in de stad onderzocht. We gaan 936 bomen vervangen en 312 snoeien. De ruim 6.000 Canadese populieren die blijven staan, blijven we jaarlijks controleren.

Herplanten vanaf november 2018

Voor de gekapte Canadese populieren komen nieuwe bomen terug. Dat kan een andere populierensoort zijn, een iep, eik of linde. De nieuwe bomen worden in het volgende plantseizoen, tussen november 2018 en april 2019, geplant.

Meer informatie

Op www.amsterdam.nl/canadesepopulieren staat meer informatie: zoals een kaart met alle bomen die gesnoeid of gekapt worden en wat ervoor in de plaats komt. Ook leest u meer over de achtergronden van het besluit en hoe u bezwaar kunt maken.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan: canadesepopulieren@amsterdam.nl of bel 14 020.