AMSTERDAM - In het stedenbouwkundig plan voor de Kop Weespertrekvaart zijn twee bruggen opgenomen over de Weespertrekvaart. Noordelijk een vaste voetbrug en zuidelijker een beweegbare fiets-voetbrug.

Gewijzigde locatie fiets-voetbrug

De fiets-voetbrug is onderdeel van het stedenbouwkundig plan (SP) voor de Kop Weespertrekvaart. Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan (SP) voor de Kop Weespertrekvaart waren er nog geen plannen voor woningbouw in het gebied ten zuiden van de Kop Weespertrekvaart, de Weespertrekvaartbuurt Midden en Zuid. Dit is de afgelopen jaren veranderd. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het terrein van de Bijlmerbajes verkocht aan ontwikkelaar AM. AM gaat hier een nieuwe wijk ontwikkelen. Ook voor de studentenstrook en het bedrijventerrein aan de Wenckebachweg zijn plannen voor woningbouw.

Om beter aan te sluiten op de omliggende fietspaden is de locatie van de fiets-voetbrug over de Weespertrekvaart daarom iets veranderd. De brug is in het SP schuin over de Weespertrekvaart gepland, in een rechte lijn vanaf station Spaklerweg naar Amsteldorp. In het nieuwe voorstel wordt de brug niet schuin over de Weespertrekvaart aangelegd in het verlengde van het fietspad vanaf station Spaklerweg, maar iets zuidelijker en haaks over de Weespertrekvaart. De brug sluit dan beter aan op de nieuwe fietsroutes richting de Weespertrekvaartbuurt Midden en Oost. Daarnaast wordt de brug iets breder vanwege het toenemende fietsgebruik in de omgeving. De nieuwe voorgestelde locatie ligt iets zuidelijker dan de geplande brug en past niet in het huidige bestemmingsplan. Daarvoor is een nieuwe omgevingsvergunning vereist.

Bezwaren aanleg Noordelijke voetbrug

Noordelijk in het stedenbouwkundig plan is ook een voetbrug over de Weespertrekvaart gepland. Er kleven echter een aantal bezwaren aan de aanleg van deze voetbrug. Het landhoofd van de brug moet buiten de primaire waterkering worden geplaatst. Dit betekent in dit geval in het water voor de bestaande oeverlijn. Hierdoor versmalt de vaarroute in de Weespertrekvaart, dit is niet wenselijk zo dicht op een bocht in de Weespertrekvaart. Daarnaast moet de voetbrug vrij hoog worden vanwege de benodigde doorvaarthoogte. Om het hoogteverschil te kunnen overbruggen zijn traptreden nodig. Hierdoor zou de brug niet of slecht toegankelijk zijn voor ouderen en minder validen.
Ook het stadsdeel heeft bezwaren tegen de hoge voetbrug. Het stadsdeel verwacht dat de hoge voetbrug op zomerdagen uitlokt om er vanaf te springen of te duiken door jongeren. Een te groot veiligheidsrisico in een scheepvaartroute. Gezien deze bezwaren is besloten de voetbrug niet aan te leggen.

Mogelijk alternatief

Zuidelijker in het gebied Weespertrekvaart Midden Oost zijn er plannen voor een tweede (beweegbare) fiets- voetbrug over de Weespertrekvaart (brug C). Deze plannen zijn nog in een verkenningsfase. Op onderstaande kaart zijn de voetbrug (brug A), de fiets- voetbrug met de oude en nieuwe locatie (brug B) en de mogelijke locatie voor de tweede fiets- voetbrug (brug C) aangegeven.

Fietspaden

Door het verplaatsen van de fiets-voetbrug in zuidelijke richting, wijzigt ook de inrichting van de openbare ruimte in het zuidelijk deel van de Buitenplaats. Het fietspad doorsnijdt de Buitenplaats niet meer ter hoogte van het speelpark, maar komt om de Buitenplaats heen te liggen (zie bijgevoegde schets).

In de toekomst gaat de fiets en wandelroute vanaf de brug rechtdoor richting het te ontwikkelen terrein van de voormalige ‘Bijlmerbajes’. Deze route sluit dan vanaf hier aan op de langzaam verkeersroutes op het ‘Bajesterrein’ en is ook een snelle verbinding naar de toekomstige onderdoorgang in de spoordijk in het verlengde van de Amstelstroomlaan. De strook waar voorheen het fietspad naar de voormalige locatie van de langzaam verkeersbrug was bedacht, krijgt een groeninvulling.

Inloopavond

Wilt u meer weten over deze plannen? Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 19 december. U bent welkom tussen 18.00 – 19.30 uur in de bouwkeet Overamstel op de Daniël Goedkoopstraat 1, 1096 BD te Amsterdam.