AMSTERDAM - Op dinsdag 19 december organiseert het stadsdeel een inloopavond. Deze avond staan twee onderwerpen centraal: het voorontwerpbestemmingsplan Slotermeer 2018 en de plannen voor Plein ’40-’45 voor 2018-2025. U bent van harte uitgenodigd.

Bestemmingsplan Slotermeer 2018

Tijdens de inloopavond kunt u het eerste ontwerp van het bestemmingsplan voor het gebied Slotermeer inzien en hier vragen over stellen. Tot 11 januari 2018 is er de mogelijkheid om op het ontwerp te reageren. Het stadsdeel zal de inspraakreacties betrekken bij het opstellen van het tweede ontwerp van het bestemmingsplan. Hierop kunt u vervolgens ook (weer) reageren. Het tweede ontwerp ligt naar verwachting in het voorjaar van 2018 ter inzage.

Plein ’40-‘45

Sinds begin oktober ontfermen omgevingsmanager Redouan Boussaid en kwartiermaker Jeroen Jonkers zich over Plein ‘40-‘45. Redouan Boussaid is bezig met een aantal concrete verbeteringen in het heden, Jeroen Jonkers werkt aan toekomstbeelden en verenigt partijen die daar aan mee willen werken. Tijdens de inloopavond gaan ze graag met u in gesprek over uw wensen voor de toekomst van Plein ‘40-‘45 en omgeving.

Meer informatie