AMSTERDAM - Op woensdag 17 mei vindt een informatiebijeenkomst plaats over het voorontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld om maximaal 34 (woon)schepen op te nemen in het bestemmingsplan Oude Houthaven. Dit is het huidige aantal schepen in de Oude Houthaven. Daarmee krijgen de acht schepen met reeds een vaste ligplaatsvergunning in de Oude Houthaven weer de juiste juridisch-planologische zekerheid.

Daarnaast kunnen de 26 woonschepen uit de Houthaven de komende jaren met de juiste juridisch-planologische zekerheid in de Oude Houthaven blijven wonen. Een deel kan dan in de Oude Houthaven blijven, en een deel kan in de toekomst kiezen om terug te keren naar de Houthaven.

De informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst nemen we u mee in het afgelopen participatietraject, de uitkomsten hiervan in de startnotitie, de technische uitwerking en consequenties hiervan in het voorontwerpbestemmingsplan, en de vervolgprocedure. De bijeenkomst vindt plaats in de Alles in School De Zeeheld, Roggeveenstraat 14.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.15— 19.30 Inloop
  • 19.30— 19.35 Opening door Joost Kamps (avondvoorzitter)
  • 19.35— 19.45 Introductie door Jeroen van Berkel, portefeuillehouder Water
  • 19.45 — 20.05 Presentatie en wijzigingen voorontwerpbestemmingsplan door Frank Arents
  • 20.05 — 21.00 Einde plenair deel, mogelijkheid tot het stellen van vragen in kleiner verband
  • 21.00 Einde