AMSTERDAM - Tijdens deze bijeenkomst presenteerden projectmanager Marieke Muller en stedenbouwkundige Thomas Galesloot, namens de gemeente Amsterdam, de toekomstvisie op dit gebied. Daarnaast presenteerde Don Murphy van VMX Architects, namens twee bedrijven uit het gebied, Nijkerk Holding B.V. en Lingotto, hun ambitie voor het bedrijventerrein.

Het stadsdeel verkent op dit moment de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkelingen. Tijdens deze avond is opgehaald wat voor de woonbootbewoners die in het gebied wonen, medewerkers, ondernemers en grondeigenaren van het bedrijventerrein belangrijk is voor hun woon- en werkomgeving. De avond werd bezocht door ruim 20 geïnteresseerden, die gelegenheid kregen vragen te stellen en hun ideeën met het stadsdeel te delen.

Het bedrijventerrein verandert

De afgelopen jaren is de verandering van het bedrijventerrein Overamstel van traditioneel bedrijventerrein naar een gemengd bedrijven- en voorzieningengebied zichtbaar geworden. Grote bedrijven vertrekken en in de voormalige industriële hallen worden kleinere bedrijfsruimten en kantoren gemaakt. Het aantal werknemers van die bedrijven neemt toe.

Daar waar de bedrijven eerder meer industrieel waren, komen er nu steeds meer creatieve bedrijven (bijvoorbeeld architecten- en reclamebureaus), veel aan media gekoppelde bedrijven (bijvoorbeeld Q-music, Warner Bros, CCCP) en ICT bedrijven. Een lunchroom, restaurant en congrescentrum zijn er de laatste jaren neergestreken. Ook zijn er twee hotels in het gebied in aanbouw, die in de loop van 2018 geopend worden.

Daarnaast zijn er ook de bedrijven die van oudsher al in het gebied zitten en meer productief van aard zijn (bijvoorbeeld metaalbewerking). Het grootste industriële bedrijf, Amsterdam Metallized Products/API, heeft aangekondigd in 2018 uit het gebied te vertrekken. Het gebied verandert en wordt intensiever bezocht en gebruikt.