AMSTERDAM - Vlak voor de zomervakantie zijn veel Amsterdamse basisscholen naarstig op zoek naar leerkrachten. Op dit moment staan er nog 300 vacatures open, wat betekent dat bijna 8.000 kinderen nog niet zeker weten of ze straks in september wel een meester of juf hebben.

Dat blijkt uit cijfers van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de vereninging van schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam. Het schrijnende tekort is een trend die zich verder door lijkt te gaan zetten. Op basis van cijfers en prognoses van Centerdata verwachten het BBO en de gemeente dat er in 2023 zelfs 500 juffen en meesters te weinig zullen zijn. Amsterdam is dan ook de plek die het hardst wordt getroffen door het tekort. Van alle vacatures die open staan voor het basisonderwijs in Nederland is een kwart in Amsterdam.

De vraag of het nog goed komt voor het nieuwe schooljaar begint, is lastig te beantwoorden volgens Grada Huis, woordvoerder van het BBO. "Het is moeilijk te voorspellen omdat de situatie snel verandert. Er wordt continu met mensen geschoven. Het zal wel voor de zomervakantie moeten gebeuren, want als die begint heeft iedereen zijn plek gevonden. Daarom zijn schooldirecteuren in deze periode dag en nacht op zoek naar mensen."

Creatieve oplossingen
Als er in september daadwerkelijk leraren tekort zijn, moeten scholen op zoek naar creatieve oplossingen. "Dit kan betekenen dat een schooldirecteur of ouder met lesbevoegdheid tijdelijk voor de klas komt", aldus Huis. "Het kan ook zijn dat er een onbevoegd persoon voor de klas staat. Dit is dan vaak een onderwijsassistent die eigenlijk nog niet alleen les mag geven, maar dat bij een gebrek aan mensen toch doet. In het uiterste geval worden kinderen naar huis gestuurd."

Het afgelopen half jaar hebben scholen bijgehouden hoe vaak er sprake was van een tekort en welke maatregelen daartegen werden getroffen. Ook deze cijfers zijn schokkend: 377 keer stond er in deze periode in Amsterdam een onbevoegde leraar voor de klas en 445 maal werd een klas onderverdeeld onder andere klassen. Daarnaast moest 205 keer een directielid de les overnemen en is in 182 gevallen zelfs een klas naar huis gestuurd.