AMSTERDAM - Afgelopen week is bij huisbezoeken in stadsdeel Oost tien keer onderhuur van sociale huurwoningen ontdekt. De controle was specifiek gericht op het bestrijden van illegale onderhuur. In totaal bezochten handhavers van de gemeente 128 woningen in de buurten Middenmeer, Frankendael, Amsteldorp, Betondorp en een gedeelte van de Indische Buurt.

Boete en huurcontract kwijt

Woningcorporaties gaan nu aan de slag met de resultaten. Als daadwerkelijk sprake is van illegale onderverhuur raken de geregistreerde huurders hun contract kwijt en krijgen ze mogelijk ook een boete. Vanzelfsprekend mogen de onderhuurders niet blijven wonen op het adres.

Meldpunt Zoeklicht

Bij het meldpunt Zoeklicht van de gemeente kunnen mensen terecht als zij een vorm van woonfraude willen melden. Dat kan gaan om bijvoorbeeld illegale verhuur/illegale bewoning, leegstand en illegale hotels maar ook om wietplantages, drugshandel en prostitutie. Samen met woningcorporaties organiseert de gemeente ook buurtgerichte acties. Jaarlijks ontvangt de gemeente ongeveer 700 meldingen van doorverhuur van woningen. Naast signalen van bewoners wordt ook eigen onderzoek gedaan aan de hand van gegevens van corporaties.

Melden van illegale doorverhuur kan via www.amsterdam.nl/zoeklicht