AMSTERDAM - Vier van de vijf Amsterdammers voelen zich (zeer) veilig in het Amsterdamse openbaar vervoer. Het gemiddelde rapportcijfer dat u geeft voor de veiligheid in het openbaar vervoer is een 7,7. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar veiligheid in het openbaar vervoer.

De Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (MSVOV) brengt in beeld in hoeverre Amsterdammers zich veilig voelen in het openbaar vervoer. Dit onderzoek gaat in op de veiligheidsbeleving, het vermijdingsgedrag, ervaren overlast, criminaliteit, toezicht en drukte in het Amsterdamse openbaar vervoer. Enkele uitkomsten van het onderzoek:

 • Amsterdammers zijn positief over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. In 2017 wordt de veiligheid van het openbaar vervoer beoordeeld met een 7,7. Dit is hoger dan het cijfer dat in 2016 werd gegeven.
 • Vier van de vijf reizigers voelen zich (zeer) veilig in het Amsterdamse openbaar vervoer.

 • De meest onveilige halte is volgens de reizigers station Lelylaan, gevolgd door het Centraal Station en Bijlmer Arena.

 • Ruim de helft van de reizigers weet dat er gesurveilleerd wordt en ziet dit ook wel eens gebeuren.
 • 29% van de reizigers vindt het veel te druk. Dit is meer dan in 2016: toen was het 23%.
 • Ten opzichte van 2016 ervaren reizigers over het algemeen minder overlast in het openbaar vervoer. De meeste overlast wordt, net als in 2016, veroorzaakt door medereizigers die telefoneren, gevolgd door geluidsoverlast.

De belangrijkste acties voor 2018

 • Er komen gezamenlijke acties van Veiligheidsteam Openbaar Vervoer en vervoerders op stations en in metro’s om overlast te voorkomen en op te sporen.
 • Er komt veel aandacht voor de openbare orde en veiligheid op de Noord/Zuidlijn.
 • Er wordt onderzocht hoe de sociale veiligheid rond station Bijlmer ArenA kan verbeteren.
 • Er wordt aandacht besteed aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel in de Cuyperspassage en aan de IJzijde van het Centraal Station.
 • Handhavers krijgen een training om beter om te kunnen gaan met mensen met verward gedrag.