AMSTERDAM - Vlak voor en tijdens de zomer waren er een aantal ernstige incidenten in Bos en Lommer en De Baarsjes. Het ging vooral om brandstichtingen en overvallen in Landlust, Jan van Galenstraat en Mercatorplein. Dit heeft bij bewoners en ondernemers voor de nodige onrust gezorgd.

De politie en het stadsdeel werken hard samen aan de veiligheid in het stadsdeel, en zetten specifiek extra in op dit gebied. De ontwikkelingen rond de zomer hebben geleid tot extra maatregelen, in aanvulling op wat er al gebeurde op het gebied van veiligheid. De komende maanden worden er nog meer extra maatregelen genomen.

  • Zowel politie als handhaving zijn sinds juli meer aanwezig in het gebied door extra capaciteit. De politie zet tijdens de komende donkere maanden (november en december) extra toezicht in de winkelgebieden in.
  • In de zomermaanden is een extra koppel met straatcoaches ingezet in De Baarsjes en Bos en Lommer, bovenop het reguliere toezicht. Deze straatcoaches spreken jongeren aan op gedrag en er zijn ook huisbezoeken afgelegd bij overlastgevende jongeren en hun ouders.
  • Het stadsdeel heeft samen met de politie de overlastgevende jongeren in kaart gebracht. Er is nauw contact met onder meer het OM. Het stadsdeel/de gemeente bekijkt de komende periode samen met de politie, het OM, en het actiecentrum veiligheid of een aantal jongeren met zwaardere maatregelen kan worden aangepakt. Ook het buurtpraktijkteam is actief om de jongerenoverlast tegen te gaan.
  • In de Jan Evertsenstraat en bij het Karel Doormanplein is op dit moment cameratoezicht actief. Stedelijk wordt het cameratoezicht aan het einde van het jaar geëvalueerd. Er wordt dan ook specifiek gekeken naar het cameratoezicht in De Baarsjes en Bos en Lommer.
  • Ondernemers kunnen gebruik maken van een gratis veiligheidsscan waarbij ze adviezen krijgen om overvallen te voorkomen. Wanneer een ondernemer toch slachtoffer is van een overval, wordt een nazorgbezoek gedaan met de mogelijkheid voor een veiligheidsscan.
  • Stadsdeel en politie organiseren bijeenkomsten en gaan langs deuren met tips om inbraken tegen te gaan. Er worden buurtschouwen gehouden om te bepalen waar extra verlichting moet komen en waar het groen bijvoorbeeld teruggesnoeid moet worden voor beter zicht.
  • In de Jan Evertsenstraat en op het Mercatorplein is een aanpak met toezicht en handhaving tegen onder meer overlast van jongeren in dit gebied.

Resultaten tot nu toe
De politie heeft onlangs twee aanhoudingen verricht die in verband staan met de overvallen in de Jan van Galenstraat, de Hugo de Grootstraat en het Mercatorplein. Deze twee personen zitten nog vast.

De politie geeft aan dat er minder incidenten gemeld worden dan in de voorgaande maanden. Het lijkt erop dat de overlastgevende jeugd een terugtrekkende beweging maakt, omdat ze worden aangesproken en aangepakt op hun gedrag. Wel vraagt de politie bewoners om te blijven melden, omdat alleen op die manier duidelijk is wat er speelt en of de aanpak nog gericht genoeg is.

Zowel stadsdeel als politie geven aan dat de veiligheid in Bos en Lommer in De Baarsjes bovenaan de prioriteitenlijst staat, en dat het werk nog niet af is.