AMSTERDAM - Er wordt hard gewerkt aan de langste (ruim drie kilometer) landtunnel van Nederland, onder de A9 bij stadsdeel Zuidoost. Ondertussen wordt nagedacht over de inrichting van het tunneldak. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de volgende vergadering van de bestuurscommissie Zuidoost op locatie. Deze keer op dinsdag 12 december dit jaar in Buurthuis De Bonte Kraai, Kraaiennest 68, Amsterdam. Opnieuw van 19.00-21.00 uur.

Ook op het programma: halfjaarlijks overleg met politie en ‘bewoners aan het woord’. Bovendien is er volop ruimte voor het stellen van vragen en deelname aan het gesprek.

Ogen en oren van de stad

De bestuurscommissie Zuidoost vergadert sinds herfst 2016 op locatie. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel. Bedoeling: bewoners nog meer gelegenheid geven om mee te praten en hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee geeft de bestuurscommissie invulling aan het begrip ‘ogen en oren van de stad’. Meer weten? www.amsterdam.nl/zuidoost.