AMSTERDAM - Half januari 2018 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het speel-/schoolplein van de Tijl Uilenspiegelschool. Eerst wordt het openbare speel-/schoolplein heringericht en daarna het schoolplein. De werkzaam heden duren naar verwachting tot eind maart 2018.

Bereikbaarheid en parkeren

Het kan voorkomen dat, tijdens de werkzaamheden, de parkeergelegenheid en de wegen rondom de school tijdelijk niet toegankelijk zijn. Dit in verband met het aan- en afvoer van materieel.
De aannemer treft hiervoor de nodige maatregelen. Gedurende de uitvoering zijn de woningen, scho­len en winkels altijd bereikbaar voor voetgangers.

Onvermijdelijke overlast

We proberen mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen om uw begrip en mede­werking tijdens de werkzaamheden.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. K. (Kamal) Taouali, via tel: 06 1928 2151 of via mail: k.taouali@amsterdam.nl en/of met de aannemer Robert Tuinen, via tel 06 2124 0411.