AMSTERDAM - Maandag 8 januari start de eerste fase herinrichting van de Frans Halsbuurt met de Ruysdaelkade tussen de Eerste Jacob van Campenstraat en de Albert Cuypstraat. Tot half april 2018 zijn we hier aan het werk.

Werkzaamheden Ruysdaelkade

De kade krijgt tussen de Eerste Jacob van Campenstraat en Albert Cuypstraat een nieuw profiel met eenrichtingsverkeer, parkeren langs huizen en het water met meer ruimte voor onder andere nieuwe bomen en fietsparkeerplekken. Ook kabels en leidingen worden daarbij meteen vernieuwd en het elektriciteitshuisje wordt naar de kadekant verplaatst.

Planning en fasering

De werkzaamheden op de Ruysdaelkade starten op maandag 8 januari 2018 en duren tot medio april 2018. We zorgen dat de Ruysdaelkade zo snel mogelijk af is en bereikbaar zodra de Albert Cuyp garage opengesteld wordt.
We zijn wel afhankelijk van de weersomstandigheden: bij slecht weer kan de planning afwijken. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Bereikbaarheid Ruysdaelkade

  • Voetgangers: Uw woning en/of bedrijf blijft bereikbaar via loopschotten.
  • Auto’s en (brom)fietsers: Automobilisten en (brom)fietsers zullen hinder ondervinden van de werkzaamheden. De Ruysdaelkade is (gefaseerd) niet toegankelijk voor auto ‘s en (brom)fietsers.
  • Nood-en hulpdiensten hebben wel altijd doorgang
  • Laden en lossen kan op de hoeken van het werkterrein en verder transport dient dan eventueel met steekkarren via de loopschotten plaats te vinden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Frans Halsbuurt voor fase 1

Tijdens de werkzaamheden komt er in de dwarsstraten van de Ruysdaelkade tweerichtingsverkeer met een keerlus op de hoeken met de Ruysdaelkade en in het midden van de straat een passeerplek. Om de buurt te verlaten, rijdt u via de Daniël Stalpertstraat rechtsaf de Ferdinand Bolstraat in en dan rechtsaf via de Albert Cuypstraat. Voor deze tijdelijke oplossing is gekozen na overleg met ondernemers en bewoners. Verkeersregelaars houden toezicht. Brandweer is akkoord met deze aanpak. Deze maatregelen gelden voor maximaal drie maanden (van 1 februari tot 1 mei 2018).

Parkeerplaatsen en fietsrekken

Plaats geen fietsen binnen het werkterrein. Parkeerplaatsen en fietsrekken zijn gefaseerd niet beschikbaar. Dit geven we aan met borden. Fietsen die op de aangegeven datum nog in de fietsenrekken staan, gaan naar het Fietsdepot, Bornhout 8, Amsterdam, telefoon 020 334 4522. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, geven wij de parkeerplaatsen en fietsrekken weer vrij.

Gehandicaptenparkeerplaats

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats in het werkgebied? Dan neemt het stadsdeel contact met u op over een tijdelijke vervangende parkeerplaats.

Afvalinzameling

Afval wordt tijdens de werkzaamheden op andere locaties ingezameld. Dit wordt met borden aangegeven.

Snoeit u uw groen?

Voor een soepel verloop van de werkzaamheden, vragen wij u om eventueel overhangend groen in uw (gevel) tuin vooraf te snoeien tot binnen de randen van de tuin. Losse plantbakken en terrasmeubilair moet u tijdelijk weghalen.

Vragen?

We begrijpen dat de werkzaamheden hinder veroorzaken. We doen ons uiterste best om dit zoveel mogelijk te beperken. Heeft u vragen over het project en de werkzaamheden? Neem, tijdens kantooruren, contact op met de heer Koos Veltman, toezichthouder, telefoon 06 5107 3396, of met projectleider Ronald Sminia via nummer 020 252 1857 of e-mail: r.sminia@amsterdam.nl.

Meer achtergrond en actuele informatie over de vier fasen van het project vindt u op de projectpagina Frans Halsbuurt, herinrichting Frans Hals.