AMSTERDAM - Vrijdag 19 mei, heeft Henk Dijkstra de Gouden Medaille van de stad Amsterdam gekregen. De vertrekkend algemeen directeur van het Leger des Heils kreeg de onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Eric van der Burg tijdens zijn afscheid in de Koepelkerk in Amsterdam. De Gouden Medaille is de hoogste onderscheiding die Amsterdam kent en is voor het laatst in 2013 uitgereikt.  

Henk Dijkstra is dit jaar vijftig jaar in dienst bij het Leger des Heils. In die jaren heeft hij leiding gegeven aan een groeiend aantal voorzieningen van het Leger des Heils in Amsterdam. Deze variëren van daklozenopvang, vrouwenopvang, begeleid wonen tot opvang voor gezinnen en vluchtelingen.

In 1992, tijdens de Bijlmerramp, heeft Henk Dijkstra direct na de ramp ongevraagd zijn hulp aan de gemeente aangeboden. In de weken en maanden daarna heeft het Leger des Heils opvang en begeleiding van de slachtoffers verzorgd.

Toen de gemeente Amsterdam twee jaar geleden voor de plotselinge opgave om grote groepen vluchtelingen op te vangen kwam in zeer korte tijd, mede onder aanvoering van Henk Dijkstra, een uitgebreid opvang- en ondersteuningsprogramma van de grond.

Henk Dijkstra heeft het belang van de kwetsbare Amsterdammer altijd gesteld boven instellingsbelangen, regelgeving of persoonlijke belangen. Zijn werk voor mensen aan de rand van de samenleving is zeer uitzonderlijk te noemen. Gezien deze uitzonderlijke inspanningen voor de Amsterdamse gemeenschap heeft de gemeente besloten hem de Gouden Medaille toe te kennen.

Gouden Medaille De Gouden Medaille is de hoogste gemeentelijke onderscheiding. De medaille wordt toegekend aan personen die internationaal zeer grote bekendheid genieten en voor Amsterdam uitzonderlijk veel hebben betekend op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied.