AMSTERDAM - Scooterrijders, opgelet! Vanaf 2018 veranderen de regels voor scooterrijders die van, naar, en binnen Amsterdam rijden. Er komt een milieuzone die moet zorgen voor schone lucht voor alle Amsterdammers, en de snorfiets moet waarschijnlijk op de rijbaan, met helmplicht.

Dit zijn twee noodzakelijke maatregelen om Amsterdam veiliger, gezonder en schoner te maken en voor scooterrijders vrij ingrijpend zullen zijn.

Milieuzone brom- en snorfietsen

Het liefst zou Amsterdam alle scooters met een uitlaat weren, zo vies zijn ze. Vooral als je er direct achter staat is dat erg schadelijk voor de gezondheid. Ze stoten namelijk kankerverwekkende stoffen uit, zoals benzeen. De milieuzone gaat op 1 januari 2018 in. Dit betekent dat brom- en snorfietsen van 2010 of ouder niet meer in de stad mogen rijden. Dit geldt voor de gehele bebouwde kom, behalve landelijk noord. Check de kentekenchecker op www.amsterdam.nl/scooter om te zien of jouw brom- of snorfiets er straks nog in mag en of je eventueel recht hebt op een ontheffing.

Snorfiets naar de rijbaan

Niet alleen zijn brom- en snorfietsen slecht voor de gezondheid, er gebeuren ook teveel ongelukken mee op het fietspad. Brom- en snorfietsen rijden maar 1 à 2 procent van alle ritten in de stad, maar vormen 25% van alle verkeersslachtoffers. Bovendien rijdt ruim 80% van de scooterrijders structureel te hard, ondanks alle handhaving. Snorfietsen zullen dus, afhankelijk van landelijke regelgeving die nog nodig is, naar verwachting in 2018 op de rijbaan moeten rijden met helm. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid verwacht een jaarlijkse afname van 260 verkeersslachtoffers door deze maatregel.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van beide scootermaatregelen.