AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat de grachten weer veel meer gebruiken voor hun oorspronkelijke doel: het vervoeren van goederen. De hoofdstad is in gesprek met verschillende marktpartijen en gaat op zoek naar geschikte overslaglocaties voor pakketten die via het water de stad in worden vervoerd. Dat is een van de plannen uit de Uitvoeringsagenda Stedelijke Mobiliteit Amsterdam (USLA). Met dat uitgebreide pakket aan maatregelen gaat wethouder Litjens (Verkeer en Vervoer) de toename in logistiek vervoer in goede banen leiden. 

Wethouder Litjens: “Pakket-, goederen- en vrachtvervoer is essentieel voor Amsterdam, want we kunnen niet zonder bevoorrading. Een van de oplossingen is om weer gebruik te gaan maken van de grachten om pakketjes, bouwmateriaal en afval te vervoeren. We zijn in gesprek met een aantal partijen dat daar interessante, innovatieve ideeën over heeft. Maar dat plan staat niet op zichzelf. Door de maatregelen in de Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek zijn we voorbereid op verdere groei. En zorgen we ervoor dat bedrijven bevoorraad kunnen blijven worden, zonder dat de stad dichtslibt. ”

Maatregelen 

In de USLA staan 30 maatregelen om het logistieke vervoer en laden en lossen in goede banen te leiden. Die variëren van slimmere en striktere handhaving van bijvoorbeeld foutparkeerders op laad- en losplekken en betere routeinformatie voor vervoerders, tot het optimaliseren van venstertijden. In grote delen van het centrum geldt een verbod voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton. Het gaat moeilijker worden om een ontheffing te krijgen voor dat verbod.

Op de plekken waar dat kan, gaat de gemeente laad- en losplekken combineren met ander gebruik: overdag voor bestelbussen, ’s nachts voor taxi’s’. Elektrische bestel- en vrachtvoertuigen krijgen privileges in bepaalde gebieden, zodat zij sneller hun werk kunnen doen. Een flink deel van de maatregelen uit de USLA is flexibel inzetbaar, zodat het mogelijk is om maatwerk te leveren voor bepaalde gebieden. Op de Overtoom is de situatie immers compleet anders dan op de Kinkerstraat.

Slimme technologie

Innovatie en gebruik van nieuwe technologie zijn essentieel voor veel van de maatregelen in de USLA. Zo gaat Amsterdam meer slimme laad- en losplekken bouwen, waarbij direct te zien is of een plek bezet is of niet, en waarbij handhavers een seintje krijgen als een voertuig er te lang staat. Connekt en Topsector Logistiek schrijven een prijsvraag uit om met behulp van beacontechnologie de logistieke stromen in de stad te verbeteren. Beacons zijn kleine zendertjes die een uniek signaal uitzenden dat door bijvoorbeeld een smartphone kan worden opgevangen