AMSTERDAM - Gierzwaluwen zijn echte stadsvogels. Ze broeden het liefst hoog in gebouwen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd. Voor bijna heel Amsterdam zijn de locaties in kaart gebracht. Van Nieuw-West, landelijk Noord en Centrum ontbreken de gegevens. Telt u mee?

De gierzwaluw komt vooral voor in grote Europese steden. Van mei tot en met juli nestelen ze in donkere holtes onder daken en in spouwmuren. Als de jongen groot genoeg zijn, vliegen de gierzwaluwen terug naar Afrika. Opvallend is dat gierzwaluwen niet rechtstreeks vanuit het nest kunnen opstijgen. Ze laten zich eerst een paar meter vallen voordat ze wegvliegen. Gierzwaluwen maken tijdens het vliegen een gierend geluid.

Nestplaatsen gierzwaluwen wettelijk beschermd

De verblijfplaatsen van gierzwaluwen zijn wettelijk beschermd. Alleen worden ze nog wel eens over het hoofd gezien. Steigers met steigerdoek staan soms in de weg bij het uitvliegen. Door nieuwbouw en/of renovatie verdwijnen nestplaatsen. Als we weten waar de nestplaatsen zitten, kunnen we de gierzwaluwen beschermen. Bijvoorbeeld door nieuwe nestkastjes te integreren in de nieuwbouw/renovatie.

Tellen in Nieuw-West, Centrum en landelijk Noord

In 2013 zijn voor het eerst de verblijfplaatsen van de gierzwaluwen in Amsterdam in kaart gebracht. Inmiddels is bijna de hele stad onderzocht. Alleen in Nieuw-West en landelijk Noord zijn de verblijfplaatsen nog niet goed in kaart gebracht. In Centrum is het nodig om de telling te herhalen om te zien hoe snel nestplaatsen van plek veranderen.

Wat kunt u doen?

Ziet u een gierzwaluw ergens invliegen of weet u een nestplaats in Centrum, Nieuw-West of landelijk Noord? Stuur dan een e-mail naar gierzwaluw.amsterdam@gmail.com met de volgende informatie:

  • Adres
  • Plek waar de nestplaats is
  • Als het lukt een foto van de nestplaats

Deze gegevens worden dan gecontroleerd en verwerkt op de kaart. Meldingen uit andere stadsdelen zijn ook welkom, maar die worden dit jaar misschien niet gecontroleerd.