AMSTERDAM - Elke buurt van Westerpark heeft een regiegroep. De regiegroep bestaat uit bewoners en professionals van de buurt. Samen met de gebiedsmakelaar van het stadsdeel adviseren ze over nieuwe buurt- en bewonersinitiatieven en het toe te kennen budget. De regiegroep komt 5x per jaar bij elkaar, het tijdstip wordt door de regiegroepleden zelf bepaald en kan dus ook in de avonduren zijn.

De Zeeheldenbuurt heeft nog geen regiegroep. Woont u in de Zeeheldenbuurt en heeft u interesse om lid te worden, neem dan contact op met gebiedsmakelaar t.pormes@amsterdam.nl.