NOORD HOLLAND - Het steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland zoekt het meest interessante leegstaande gebouw of complex in een Noord-Hollandse gemeente.

Inzendingen maken kans op innovatieve cross-over sessies om te komen tot een succesvolle herbestemming.

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is voor het programma ‘Herbestemming Noord-Holland 2017’ op zoek naar het meest markante leegstaande gebouw of complex in Noord-Holland.  Iedereen kan tot 1 mei 2017 projecten aanmelden. Een project maakt kans om dé opgave voor Herbestemming Noord-Holland 2017 te worden.

Herbestemming NH

Sinds 2010 gaat provincie Noord-Holland met het programma ‘Herbestemming NH’ met succes leegstand en verval van gebouwd (monumentaal) erfgoed in Noord-Holland tegen. Als aanjager initieert het programma de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners over potentiële nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen het gebouw zelf maar ook het omringende gebied een impuls.

In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 10 gebouwen op weg geholpen naar een nieuwe bestemming. Vorig jaar waren er maar liefst drie herbestemmingsopgaven, namelijk: de werkplaats van Museumstoomtram in Hoorn-Medemblik, de Doopsgezinde Kerk in Oosterend (Texel) en de Hervormde Kerk in Oostwoud.

Kijk voor alle informatie en voorwaarden op de website van Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland.

Herbestemming NH is onderdeel van het activiteitenprogramma van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Het Steunpunt wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Rijksoverheid.