SCHIPHOL - De provincie Noord-Holland heeft het afgelopen jaar de Abdijtunnel volledig gerenoveerd. De tunnel voldoet nu al aan de eisen van de nieuwe Tunnelwet die in 2019 ingaat. De Abdijtunnel vormt de verbinding tussen Hoofddorp en luchthaven Schiphol en is uitsluitend bedoeld voor busvervoer.

Op vrijdag 14 juli vond de feestelijke heropening plaats. Dit gebeurde tijdens een seminar in het Auditorium van Schiphol. Gedeputeerde Post ontving uit handen van Theo Weterings (burgemeester van Haarlemmermeer) de symbolische openstellingsvergunning.

De komende jaren is de verbinding van en naar Schiphol van groot belang voor de groei van Schiphol. Een goede doorstroming van het openbaar vervoer is dan cruciaal. Tijdens het programma dat rondom de heropening van de Abdijtunnel was georganiseerd, gingen verschillende sprekers in op de toekomstige bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de regio. Aanwezigen kregen ook de film over de Abdijtunnel te zien.

Veilig

Dagelijks rijden circa 500 bussen met ongeveer 10.000 passagiers door de Abdijtunnel. Tussen alle ritten door is de tunnel aangepast en vernieuwd. Zo zijn er twee nieuwe nooduitgangen gebouwd en een camera beveiligingssysteem, snelheidsonderschrijdingslussen (om een te lage snelheid te signaleren), tunnelventilatie en nieuwe verlichting aangebracht. De werkzaamheden hebben een jaar geduurd, waarbij alleen tijdens de nachtelijke werkzaamheden de tunnel was afgesloten. Dit heeft nauwelijks overlast veroorzaakt bij de busvervoerder en de reizigers.

In totaal heeft de renovatie rond 13 miljoen euro gekost. Een substantieel deel daarvan is gefinancierd door de Vervoerregio Amsterdam. Provincie Noord-Holland, die ook eigenaar is van de Abdijtunnel, heeft het projectmanagement verzorgd tijdens de renovatie. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de tunnel uiteindelijk gecontroleerd op veiligheid en de tunnel vanaf 13 juli 2017 volledig opengesteld.