Meer dan één op de tien Amsterdammers voelt zich ernstig eenzaam. Een op de drie voelt zich matig eenzaam. Eenzame mensen lopen een grotere kans om ziek te worden, bijvoorbeeld door depressie, hart- en vaatziekten en een ongezonde leefstijl.

De verwachting is dat het aantal eenzame toeneemt als er niks aan gedaan wordt. Des te meer een reden om de aanpak van eenzaamheid op te nemen in de Nota Volksgezondheid 2017-2020. Elke vier jaar stelt Amsterdam deze nota vast. Hierin staan de belangrijkste zaken op het gebied van voorkomen van ziekte, de bevordering van gezondheid en het beperken van de verschillen in gezondheid tussen bepaalde groepen. De aanpak van eenzaamheid is nieuw in de nota.