AMSTERDAM - We hebben allemaal wel eens zin in een ijsje of patatje. Maar we weten ook allemaal dat een gezonde omgeving en gezond gewicht belangrijk zijn, zeker voor onze kinderen. Daarom wordt er voortaan geen reclame voor ongezond voedsel, gericht op kinderen en jongeren, meer toegestaan in de Amsterdamse metrostations.

Amsterdam is partner van de Alliantie Stop Kindermarketing en werkt aan het weren van reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen. De gemeente pakt als eerste de eigen evenementen, gesubsidieerde activiteiten en gemeentelijke locaties aan. Daar vallen ook de metrostations onder.

Nieuw reclamecontract

In het nieuwe reclamecontract voor de metrostations staat dat adverteerders geen reclame meer mogen maken voor ongezonde producten gericht op kinderen of jongeren tot achttien jaar. Het nieuwe contract geldt voor alle 58 metrostations in Amsterdam, inclusief de nieuwe stations van de Noord/Zuidlijn. Het gaat om in totaal 200 abri’s, 30 grote billboards en 52 digitale borden. Op 1 januari 2018 gaat het contract in.

Aanpak Gezond Gewicht

Amsterdam loopt voorop in de aanpak van overgewicht en obesitas, zowel in preventie als in zorg voor kinderen die al te zwaar zijn. Het doel is een gezonde leefstijl voor alle kinderen in de stad. De gemeente werkt hiervoor samen met de GGD en vele partners op het gebied van sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, welzijn, zorg en een gezonde openbare ruimte.