AMSTERDAM - Amsterdam staat in het centrum geen nieuwe winkels meer toe waarvan het aanbod alleen op toeristen is gericht. Voorbeelden hiervan zijn ticketshops, fietsverhuurbedrijven en attracties. Ook beperkt het stadsbestuur het aantal winkels dat eten voor directe consumptie verkoopt, zoals ijs en andere zoetigheden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten in overleg met stadsdeel Centrum. Het voorstel is aangenomen door de Amsterdamse gemeenteraad.

Waarom dit besluit?

Het aantal toeristen en dagjesmensen in de binnenstad van Amsterdam neemt toe. In panden met bestemming detailhandel verschijnen daardoor steeds meer winkels die zich eenzijdig richten op bezoekers. Het gevolg is een verschraling van het winkelaanbod en een afname van de leefbaarheid voor bewoners.

Amsterdam is gastvrij en tolerant, maar wil de stad en haar bewoners beschermen tegen het groeiend massatoerisme. Daarom werkt de gemeente aan het divers houden van het winkel- en voorzieningenaanbod. Dit besluit volgt op een reeks maatregelen om de toename van het toerisme in Amsterdam in goede banen te leiden en grip te krijgen op de groei.

Wat houdt een voorbereidingsbesluit in?

Het besluit dat nu genomen is, betreft een voorbereidingsbesluit. Dat is een instrument uit de Wet ruimtelijke ordening dat vooruitloopt op een nieuw op te stellen bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit kan, vooruitlopend op een regeling in het nieuwe bestemmingsplan, een slot zetten op (ongewenste) ontwikkelingen in het plangebied.

Het voorbereidingsbesluit staat op 5 oktober 2017 in de Staatscourant en gaat direct in. Om te voorkomen dat nog allerlei zaken zouden starten voordat het voorbereidingsbesluit in werking treedt, heeft de besluitvormingsprocedure in het geheim plaatsgevonden.

Waar geldt het verbod?

De beperking geldt voor het postcodegebied 1012 en circa 40 winkelstraten die aan dit gebied grenzen. De definitieve aanpassingen aan de bestemmingsplannen worden verwacht in de loop van 2018.

Wat voor soort winkels betreft het?

De eerste categorie betreft winkels en voorzieningen waarvan kan worden vastgesteld dat ze zich alleen richten op toeristen en dagjesmensen. Daarbij wordt gelet op reclame-uiting, presentatie, assortiment en bedrijfsvoering. De tweede categorie betreft specifiek het product dat wordt aangeboden: etenswaren voor directe consumptie. Denk aan ijs en andere zoetigheden.

Meer informatie