AMSTERDAM - Vandaag, op vrijdag 8 december, krijgt August de Loor de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt voor zijn belangrijke bijdrage aan het Amsterdamse, landelijke en internationale drugsbeleid. Hij ontvangt de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Eric van der Burg.

August De Loor startte begin jaren zeventig met zijn werkzaamheden rondom drugs en drugsgebruik. Hij was een van de medeoprichters van de Medische Dienst Heroïne Gebruikers (MDHG), de eerste belangenvereniging in Nederland van en voor harddrugsverslaafden. In plaats van heroïnegebruikers door te verwijzen vond de MDHG dat de eerstelijnszorg centraal moest komen te staan. Dit zorgde voor laagdrempelige hulpverlening in een voor de gebruikervertrouwde omgeving. Dit veranderde ook het beeld van gebruikers die tot dan toe vooral werden gezien als overlastgevend.

In 1986 startte August de Loor met het Adviesburo Drugs. Als adviseur vormde hij het scharnierpunt tussen enerzijds de lokale en landelijke overheid en anderzijds de verschillende verenigingen voor coffeeshops en smartshops. In de jaren negentig begon hij de Safe House Campagne, daarmee startte het testen van drugs op de dansvloer en werd hij een grondlegger van het testsysteem dat tegenwoordig nog steeds gebruikt wordt. Het testen van drugs kreeg in binnen- en buitenland veel aandacht. Verschillende initiatieven die August de Loor lanceerde zijn nog steeds onderdeel van het Amsterdamse drugspreventiebeleid.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van tenminste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.