AMSTERDAM - De burgemeester van Amsterdam heeft het dealeroverlastgebied dat in Amsterdam gold vergroot. Personen die binnen dit gebied (nep)drugs verhandelen en een voorgeschiedenis hebben in het verkopen van (nep)drugs, mogen na constatering van deze handel drie, en bij herhaling zes maanden niet in dit gebied komen.

Het dealeroverlastgebied besloeg eerst een kleiner deel van de stad (begrensd door Singel, Geldersekade, Stationsplein), maar is nu fors uitgebreid zodat de dealers voor lange tijd uit een groot deel van de binnenstad kunnen worden verwijderd.

De aanpak van (nep)drugsdealers is één van de prioriteiten van het Binnenstad Offensief, het team van politie en handhavers dat overlast en criminaliteit in de binnenstad aanpakt. De uitbreiding van het dealeroverlastgebied versterkt deze aanpak.

Door dealers voor lange tijd uit een groot deel van de binnenstad te weren, worden deze gebieden ook minder aantrekkelijk voor gebruikers. Dit moet helpen de handel en de daarbij behoren overlast te verminderen. Het nieuwe overlastgebied treedt op 5 januari 2017 in werking. Bijgevoegd kunt u een kaart vinden van het nieuwe gebied.