AMSTERDAM - Straatintimidatie is niet oké. Dat is de boodschap die Amsterdam uitdraagt met een campagne die dinsdag 18 juli van start gaat en online te zien zal zijn. Alle Amsterdammers moeten zich vrij over straat kunnen bewegen en zich kunnen kleden zoals ze willen.

Het doel van de campagne is om het onderwerp (seksuele) straatintimidatie zichtbaar en bespreekbaar te maken onder Amsterdammers, vooral in de leeftijd 18 en 34 jaar, de groep die er veel mee te maken heeft.

Straatintimidatie?

Agressief om seks gevraagd. Achternagelopen. Uitgescholden om je geaardheid, kleding of geloofsuiting. Betast of in het nauw gedreven. Tot vervelens toe nageroepen. Intimidatie op straat gaat verder dan enkel nafluiten of nasissen en heeft een grote impact op de Amsterdammers die dit overkomt. Het tast het gevoel van veiligheid op straat aan. Niet altijd is dit gedrag bewust.

83%!

Uit eerder onderzoek van OIS onder vrouwen uit 2016 bleek dat 59% van de Amsterdamse vrouwen het afgelopen jaar geconfronteerd werd met een vorm van (seksuele) straatintimidatie en onder jonge vrouwen (15-34 jaar) is dat zelfs 83%. Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van straatintimidatie, ook onder andere lhbti Amsterdammers hebben hiermee te maken. Amsterdam tolereert dit gedrag niet. Uiterlijk, herkomst, geslacht of seksuele voorkeur mogen nooit een reden zijn om iemand na te roepen, lastig te vallen of op een andere manier te intimideren.

Vanaf 2018: boete

De campagne ondersteunt de eerder gestarte aanpak tegen straatintimidatie in Amsterdam, waarbij vormen van straatintimidatie ook strafbaar zijn gesteld via een artikel in de APV. In de tweede helft van 2017 wordt alleen nog gewaarschuwd, vanaf 1 januari 2018 kunnen daders een boete krijgen. Uitgangspunt is een boete van 190 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van de situatie en wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie. Verder ondersteunt de gemeente de voorlichting en trainingen op scholen en houdt ze buurtschouwen om de openbare ruimte veiliger te maken.

Campagne

In het kader van de campagne is samen met mediabedrijf VICE een speciale themapagina opgezet over (seksuele) straatintimidatie op de site van VICE. Daarop komen de komende weken vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven verhalen te staan over dit onderwerp met als achterliggende insteek: ‘waar ligt voor jou de grens?’ Via diverse kanalen van VICE, zoals Broadly, i-D en Noisey en de social media kanalen van VICE worden verschillende artikelen verspreid onder de doelgroep. Vanaf daar kun je doorlinken naar www.amsterdam.nl/straatintimidatie waarin de gemeente ook tips geeft over wat je kunt als dit je is overkomen of als je er getuige van bent (geweest). De campagne loopt tot eind 2017 en wordt dan geëvalueerd.