AMSTERDAM - Het faillissement van het Slotervaartziekenhuis blijft overeind. De rechtbank wijst het verzet van een groep specialisten van het ziekenhuis af.

Een groep van 46 medewerkers wilden het ziekenhuis eigenhandig gaan redden en streden tegen het faillissement. Volgens hen zou er helemaal geen sprake van zijn dat het ziekenhuis zijn financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Bovendien zou volgens de groep het maatschappelijke belang mee moeten worden gewogen.

De rechtbank vindt hun verzet ongegrond. Uit de verklaring van de curatoren zou blijken dat het ziekenhuis wel degelijk is opgehouden met betalen. Er zou geen geld meer zijn om de lopende kosten te kunnen voldoen en het MC Slotervaart zou aanzienlijke schulden hebben.

'Geen ander oordeel'
"Dat de faillietverklaring grote gevolgen heeft voor alle betrokkenen en heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust, maakt het oordeel over de financiële toestand van het ziekenhuis niet anders", aldus de rechtbank.