AMSTERDAM - In de zomer wordt de binnenstad van Amsterdam nog drukker bezocht dan normaal. Dat brengt meer afval met zich mee. Daarom treft de gemeente deze zomer extra maatregelen om de drukbezochte gebieden in Centrum schoon te krijgen en houden.

Om Amsterdam schoner te krijgen is het Aanvalsplan Schoon Amsterdam 2017 opgesteld. Hierin staan tien maatregelen, als toevoeging op de reguliere uitvoering, die de vervuiling aanpakken. Voorbeelden van deze maatregelen zijn de inzet van “plusteams”, die extra schoonmaakrondes maken in de gebieden waar dit het hardst nodig is en het plaatsen van meer herkenbare en zichtbare afvalbakken. Als onderdeel van dit plan wordt deze zomer een offensief voor een schonere binnenstad ingezet.

Meer drukte betekent meer afval

In de afgelopen jaren is de drukte in de stad toegenomen. Bovendien is er een steeds rijker florerende fastfood cultuur. Hierdoor kunnen prullenbakken sneller vol zijn dan normaal en kan het als het druk is flink vervuilen. Vooral in de zomer kan de drukte veel afval met zich meebrengen. Daarom zet de gemeente extra maatregelen in tegen de overlast van afval in de zomer.

Zomermaatregelen

Aansluitend op het Aanvalsplan Schoon is per direct gestart om de drukbelopen straten in de centrumgebieden schoon te krijgen en vooral ook te houden. Denk hierbij aan gebieden als de Wallen, de 9 straatjes en het Museumkwartier. Maatregelen bestaan uit het vaker legen van prullenbakken door extra reinigingsteams (vooral ’s avonds en in het weekend) en meer inzet van handhaving. Grofvuil kan tijdens meer uren worden aangeboden. Er wordt zeer regelmatig gemonitord, geëvalueerd en gekeken naar de urgentie van het offensief per gebied. Afhankelijk daarvan kunnen meer maatregelen worden ingezet.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Veel mensen laten hun afval gewoon op straat vallen of bieden het verkeerd aan. Bij grote drukte is het soms lastig hier tegenop te werken en op de drukste plaatsen komt de reiniging niet door de drukte heen. Daardoor kan het als het druk is vervuilen, maar in de avond en de ochtend wordt het daarna weer schoon gemaakt. De gemeente doet haar uiterste best binnen de mogelijkheden om de stad zo schoon mogelijk te houden.

Helpt u mee de stad schoon te houden?

De gemeente vindt het net als u vervelend als mensen hun afval op straat gooien. U kunt ons helpen door mensen op het verkeerd aanbieden van afval aan te spreken. Ook kunt u een melding maken via nummer 14 020 of via het online meldingsformulier. Wij proberen dan het afval zo snel mogelijk op te ruimen.