AMSTERDAM - Voor de aanleg van de Westtangent, een nieuwe buslijn tussen station Sloterdijk naar Schiphol, wordt het wegennet aangepast.

Dit betekent dat er extra verhard wegdek in de openbare ruimte komt. De gemeente is wettelijk verplicht ter compensatie extra opvangruimte voor water te realiseren. Dit om ervoor te zorgen dat regenwater ook in de toekomst goed afgevoerd kan worden. De compensatie moet plaatsvinden in het gebied waarin de extra verharding komt. De gemeente heeft hiervoor drie locaties aangewezen. De aanpassingen worden meteen ook gebruikt om de betreffende gebieden beter te maken.

Aanpassingen Piet Wiedijkpark, Christoffel Plantijnpad en Anderlechtlaan

Om extra regenwater op te kunnen vangen, wordt op drie punten de openbare ruimte aangepast:

  1. Piet Wiedijkpark
  2. Christoffel Plantijnpad
  3. Anderlechtlaan

Piet Wiedijkpark

De waterplas aan de zuidzijde van het Piet Wiedijkpark ligt redelijk verscholen. Deze plas wordt naar het zuiden vergroot tot ongeveer 1,5 keer de huidige omvang. Er komt aan die zijde een strakke oever met een kort gemaaid gazon, dat langzaam afloopt naar het water. Zo wordt het zicht op het water beter.
Ook het pad wordt verlegd, waardoor een grotere ligweide ontstaat. In het water komt een eiland met een nieuwe boom. Naar het eiland worden vlonders aangelegd. De andere zijde van de waterplas blijft zoals die is met natuurvriendelijke oevers die minder vaak worden gemaaid.
In de plannen is zoveel mogelijk geprobeerd de huidige bomen te behouden. Er moeten uiteindelijk vier bomen wijken waarvoor kapvergunning wordt aangevraagd. Alle vier de bomen worden gecompenseerd. Er komt één grote nieuwe boom in de waterplas en er komen drie bomen terug langs de Meer en Vaart.

Christoffel Plantijnpad

De oever aan de oostzijde van het Christoffel Plantijnpad wordt ter hoogte van Nieuw Sloten verbreed. Om zonlicht op de oever te krijgen zodat planten goed kunnen groeien, worden hier enkele bomen verwijderd. Dit zijn veelal spontaan opgeschoten bomen die de oorspronkelijke doorkijken belemmeren en de openheid wegnemen. Voor de bomen die worden weggehaald worden nieuwe bomen terug geplaatst elders in het gebied.

Anderlechtlaan

De oever aan de oostzijde van de Anderlechtlaan wordt verbreed en krijgt een natuurvriendelijke (ecologische) inrichting. Dit is afgestemd met de stadsecoloog om onder andere een gunstige omgeving voor de ringslang te creëren. Voor de natuurvriendelijke oever moeten dertien bomen wijken. De bomen komen anders met hun wortels in het water te staan. Voor een goede ontwikkeling van de planten is bovendien zonlicht op de bodem nodig. Compensatie van de bomen vindt elders langs het traject van de Westtangent plaats. Op verzoek van de buurt worden onder meer net ten noorden van de Sloterweg in de middenberm van de Anderlechtlaan extra bomen geplant.