AMSTERDAM - Stadsdeel Zuid verzorgt sinds deze maand samen met Verkeersplein Amsterdam extra Dode Hoeklessen op basisscholen in Zuid. Het programma is samengesteld in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland en afvalinzameling Zuid. Op vrijdag 26 januari vonden de eerste 3 Dode Hoeklessen plaats op basisschool de Rivieren.

Bestuurder Zuid Paul Slettenhaar: “Verkeersveiligheid is een speerpunt in Zuid. Dagelijks nemen duizenden schoolkinderen in Zuid deel aan het verkeer. Om de veiligheid te verbeteren nemen we fysieke maatregelen zoals bij voorbeeld het aanbrengen van markeringen en verkeersdrempels en vrachtwagenverboden in straten zonder vrij liggend fietspad. Educatie is een ander belangrijk aspect. Met de Dode Hoeklessen maken we kinderen bewust van het beperkte zicht vanuit een vrachtwagen. Met als doel dat ieder kind veilig door het verkeer kan.”

Groep 5 t/m 8

De dode hoeklessen zijn speciaal voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Kinderen leren én ervaren dat ze uit de dode hoek moeten blijven. De lessen bevorderen de veiligheid in het verkeer en het bewustzijn van verkeersveiligheid in relatie tot de vrachtauto en andere grote voertuigen in het verkeer bij schoolgaande kinderen.

De leerlingen krijgen een theorieles en een praktijkles in en om de vrachtauto. Een ‘docent’ van Verkeersplein Amsterdam leert de kinderen dat een vrachtwagen verschillende dode hoeken heeft en dat de chauffeur de kinderen niet kan zien. Speciaal getrainde chauffeurs van Afvalinzameling Zuid lopen in het praktijkgedeelte samen rond de vrachtauto en geven uitleg over wat het zicht van de chauffeur is.

Centraal staan de twee vuistregels:

  1. Houd minstens 3 meter afstand,
  2. Blijf er rechts en ruim achter

Verkeersplein Amsterdam

Verkeersplein Amsterdam is hét loket voor alle verkeerseducatie op scholen en kinderopvang (0-18 jaar) in de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuid maakt het mogelijk om deze lessen gratis aan te kunnen bieden.