AMSTERDAM - Organisatoren van een evenement in Amsterdam kunnen subsidie aanvragen. Op 14 maart 2018 is er een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. De criteria waaraan een evenement moet voldoen om subsidie te krijgen zijn veranderd.

Evenementen moeten meer aandacht hebben voor leefbaarheid en duurzaamheid en bijdragen aan de spreiding van evenementen over de stad om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook wordt het makkelijker voor kleine, buurtgerichte evenementen om subsidie aan te vragen.

Evenementenfonds

Met de nieuwe subsidieregeling wil Amsterdam organisatoren stimuleren om evenementen duurzaam te laten zijn en ruimte geven aan nieuwe, innovatieve evenementen die aansluiten bij Amsterdammers en ondernemers. De regeling is onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid.

Subsidie aanvragen

Organisatoren kunnen voor evenementen die nog dit jaar plaatsvinden tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen. Vanaf 1 oktober 2018 kan subsidie voor 2019 worden aangevraagd. Voor subsidie komen uitsluitend kosten in aanmerking die in rechtstreeks verband staan tot het te organiseren evenement. Maximaal 50% van de gemaakte kosten wordt gesubsidieerd door de gemeente.