AMSTERDAM - Hoewel sommige dieren rond deze tijd aan hun winterslaap beginnen, bruist Artis, ook in deze koudere periode. Begin deze maand was de dierentuin volop in het nieuws omdat Haig Balian werd opgevolgd door een nieuwe directeur, Rembrandt Sutorius. Balian (1954) ontving een belangrijke gemeentelijke onderscheiding bij zijn afscheid. Die Frans Banninck Cocqpenning kreeg hij omdat hij een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van Artis en van de stad.

Educatie

En Artis en de stad horen bij elkaar. Artis is meer dan een dierentuin. Het werd bijna 180 jaar geleden, in 1838, opgericht. ‘Artis’ is kort voor het door Westerman, Wijsmuller en Werlemann opgerichte Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’. Het begon allemaal met een zoölogisch museum. De educatieve functie heeft altijd bestaan en vormt een rode draad in het verhaal van Artis. Waar het zoölogische museum plaatsmaakte voor een etnografisch museum heeft Artis ook plaats geboden aan een laboratorium en de Artis-Bibliotheek. Een deel van de collectie, waaronder de atlassen van Blaau, is op het complex gebleven. In 2014 is er een leerrijke functie bijgekomen. In museum Micropia leer je over de het allerkleinste, hier wordt de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar gemaakt.

Natuur en mens

Met Natura Artis Magistra formuleerden de oprichters hun motto, dat ‘de natuur de leermeesteres is van kunst en wetenschap’. Onder de vleugels van Balian is de relatie tussen Artis en de wetenschap alleen maar verbeterd. Aan de Vrije Universiteit kwam een Artis-leerstoel en, in samenwerking met deze universiteit, een Micropia-professor. De focus kwam tevens meer te liggen op de band tussen mens en natuur. Van oudsher is die band er al: de Plantage was vroeger een openbaar wandelgebied. Delen van de padenstructuur in Artis die nu nog bestaan, rondom het Wolvenhuis en de ronde volière, dateren al van vóór 1838.

Artis - belevenis

Het loont sowieso om eens met een andere bril op over die paden te lopen. Want in Artis komen natuur, cultuur en erfgoed samen. In het historische stadspark staan - naast alle dieren- eeuwenoude bomen, heel veel sculpturen en bijna 30 monumenten. Het complex is de oudste diergaarde in Nederland met een landschappelijke padenstructuur en diverse bijzondere gebouwen. Waarvan de stijl zeer divers is: classicistisch, exotisch, chaletstijl, romantisch of zakelijk functioneel. De bebouwing aan de Plantage Middenlaan en de Plantage Kerklaan heeft bovendien invloed op de beleving van de buurt. Dit alles samen levert het grote verhaal van de natuur en haar betekenis voor onze samenleving. Een groot aantal rijksmonumenten in Artis is gerestaureerd en de afgelopen jaren werd er veel aandacht besteed aan de groene functie van Artis in de stad. Als klap op de vuurpijl is er nog een plan voor het Goote Museum in uitvoering. Hoewel Bailan hier mysterieus over bleef liet hij eerder weten dat ook daar straks een mooie passende educatieve functie komt.

Erfgoed van de Week

In de rubriek Erfgoed van de Week staat elke week een bijzondere archeologische vondst, vindplaats, voorwerp, monumentaal gebouw of historische plek in de stad centraal. Via de website amsterdam.nl/erfgoed en twitter @erfgoed020 delen de erfgoedexperts van Monumenten en Archeologie onder #erfgoed020 het erfgoed van de stad met Amsterdammers én overige geïnteresseerden.