AMSTERDAM - Dertien bruggen in stadsdeel Oost en Centrum kregen officieel een naam. Veel meer bruggen - ook in andere stadsdelen natuurlijk - volgen binnenkort! Houdt u www.amsterdam.nl/actueel in de gaten!

Er waren eens 1334 bruggen zonder naam in Amsterdam. Ongewenst, want wáár spreek je af als je niet verder komt dan ‘die ene dingesbrug’. Laat staan dat het handig is voor hulpdiensten met haast. En zeg nou zelf, hoe charmant is een stad met anonieme bruggen? Iedereen dacht mee. Alle namen waren welkom. Een lokale beroemdheid, gewoon een bijzonder mens? Iemand die veel betekend heeft voor de stad? Hieronder leest u welke bruggen er tot nu toe zijn benoemd.

Nieuwe brugnamen in stadsdeel Oost

Kaap de Goede Hoopbrug brug (256): Deze kaap bevindt zich op de zuidelijke punt van het Kaapse Schiereiland, naam sluit aan bij de namen in deze buurt in Oost.

Van der Sande Lacostebrug brug (141): 

Cornelis Marinus van der Sande Lacoste was een van de belangrijkste Nederlandse bryologen en lichenologen (wetenschapper die mossen resp. korstmossen bestudeert). Zijn studies, waarnemingen en inventarisaties zijn ook nu nog zeer belangrijk voor deze wetenschapstak. Lacoste was de een van de eersten die de Amsterdamse korstmossen bestudeerde en verzamelde.

Henrietta Leavittbrug brug (195):

Is een voorbeeld van een vrouw van grote betekenis, die lange tijd vrijwel onbekend gebleven is. Zij was in 1912 rekenaar op het Harvard College Observatory voor 30 ct per uur want vrouwen mochten de telescopen niet bedienen. Zij ontdekte met haar berekeningen het pulseringspatroon van de Cepheïden sterrengroep en wist met dit gegeven een veel beter systeem te ontwikkelen om afstanden van sterrenstelsels te meten. Tot op de dag van vandaag wordt het nog gebruikt.

Titaantjesbrug Brug (196): 

Bekend werk van de Nederlandse schrijver Nescio.

Fré Cohenbrug brug (341): 

Was een Joods grafisch kunstenares. Zij heeft veel ontwerpen gemaakt voor de Gemeente Amsterdam, maar ook voor de socialistische AJC, dagblad Het Volk en uitgeverijen De Ontwikkeling en de S.D.A.P. In 1943 was zij ondergedoken en werd betrapt door Nederlandse SS-ers. Met het vooruitzicht op deportatie heeft zij zichzelf van het leven beroofd, nog geen 40 jaar oud.

Gerrit Molbrug brug (2307): 

De burgemeester van Amsterdam benoemde op 16 januari 1942 de Commissie voor Heemkunde Amsterdam. De commissie stelde zich tot taak de kennis van en de liefde voor de hoofdstad bij alle inwoners te verlevendigen en te vergroten In 1949 kreeg het werk van de commissie grote bekendheid door de oprichting van het maandblad Ons Amsterdam. Gerrit Mol was sedert de oprichting niet alleen lid, maar de eerste jaren ook honorair secretaris. Hij heeft het heemkenniswerk meer dan 30 jaar met hart en ziel gediend. Had een belangrijk aandeel in de oprichting van het maandblad Ons Amsterdam.

Nieuwe brugnamen in stadsdeel Centrum

Joes Kloppenburgbrug Brug (5): Op 17-08-1996 is in het centrum van Amsterdam in de Voetboogstraat een jongen doodgeslagen die bij een ruzie tussenbeide kwam. Deze jongen was Joes Kloppenburg. Hij is 20 jaar later nog steeds het symbool voor zinloos geweld. Brug ligt relatief dichtbij de plek waar hij het leven liet.

Isa van Eeghenbrug brug (30): 

Geschiedschrijfster dr Isabella Henriëtte van Eeghen was de drijvende kracht achter het maandblad Amstelodamum, waarvoor zij vele artikelen schreef. Haar totale bilbliografie beslaat zo’n 1000 titels. Zij wordt dan ook de Koningin van de Amsterdamkunde genoemd. Van 1951 tot 1978 was ze adjunct-archivaris van het Amsterdamse Gemeentearchief.

Tante Saarbrug brug (31): 

Sara Bacharach, beter bekend als tante Saar, ereburgeres van Amsterdam, verkocht meer dan 60 jaar bloemen op het Rembrandtplein en had haar opslag op het Thorbeckeplein. Ze was een bekende figuur in Amsterdam. In bittere armoede verdiende ze de kost voor haar gezin met 9 kinderen door de verkoop van bloemen. Eerst liep ze met een mand door stad, later had ze een stalletje op het Rembrandtplein. Ze heeft verschillende concentratiekampen overleefd. Iemand uit het oude Joodse proletariaat, een hardwerkende vrouw en een echte Amsterdamse.

Johan van Hulstbrug brug (232):

Is een onderscheiden Nederlander, kinderredder verantwoordelijk voor de redding van ruim zeshonderd Joodse baby's en kinderen uit de crèche van de Hollandsche Schouwburg. Zijn verdiensten op vele terreinen zijn zo langdurig en veelomvattend dat om die reden geadviseerd wordt af te wijken van het criterium dat een persoon voor vernoeming ten minste 5 jaar overleden moet zijn.

Diamantbewerkersbrug Brug (252):

Blijvende herinnering aan de vele diamantbedijven die in deze omgeving jarenlang gevestigd waren.

Jules Schelvisbrug Brug (264):

Was een Nederlandse kenner van de Jodenvervolging, zelf van Joodse komaf en overlevende van zeven concentratie- en vernietigingskampen. Hij heeft zich zijn hele leven ingezet om de wandaden van Sobibor blijvend in de herinnering te houden en heeft hiervoor diverse hoge onderscheidingen in binnen en buitenland ontvangen. Zijn verdiensten zijn zo buitengewoon dat geadviseerd wordt af te wijken van het criterium dat een persoon ten minste 5 jaar overleden moet zijn.

Sint Nicolaasbrug Brug (306): 

Sint Nicolaas is al heel lang beschermheilige van Amsterdam van apothekers, bankiers, prostituees, boogschutters, kinderen, ongehuwde vrouwen, kooplieden, studenten, geliefden, slagers, dieven, moordenaars, piraten en is schutspatroon van de zeelieden. De brug ligt tegenover de Sint Nicolaaskerk.