AMSTERDAM - Na ruim anderhalf jaar van werkzaamheden is de eerste mijlpaal in het groot onderhoud van de openbare ruimte in Betondorp bereikt. Het werk in het gedeelte tussen de Zaaiersweg, de Veeteeltstraat, de Brinkstraat en de Middenweg is klaar! Op vrijdag 23 juni vieren we dit feestelijke moment met de buurt.

Ivar Manuel, voorzitter van de bestuurscommissie Oost en portefeuillehouder Openbare Ruimte, sluit symbolisch de uitvoering van fase 1 af door de laatste steen in de wegbestrating van de Landbouwstraat te tikken. Van Gelder, de aannemer van het werk, zorgt voor koffie en thee met iets lekkers voor alle aanwezigen. Iedereen is welkom!

Locatie: hoek Landbouwstraat / Brink, aan de noordkant van de Brink
Tijd: van 10.00 tot 11.00 uur

Weer fraai en toegankelijk

In november 2015 is het stadsdeel gestart met het groot onderhoud van de openbare ruimte in Betondorp. De straten, stoepen en pleinen in de buurt waren hard toe aan een opknapbeurt. Het stadsdeel legt de bestrating opnieuw aan, zodat de openbare ruimte er weer fraai uitziet en de straten en stoepen weer goed begaanbaar zijn. Om de wijk toegankelijker te maken, worden op een aantal plaatsen de stoepen verbreed. Tegelijk met het groot onderhoud vernieuwen Waternet en Liander de kabels, leidingen en riolering. Door het combineren van deze werkzaamheden hoeft de straat maar één keer open waardoor de overlast voor bewoners en ondernemers zo veel mogelijk wordt beperkt.

Het groot onderhoud wordt in drie fases uitgevoerd. Fase 1 is nu afgerond. Na de zomervakantie gaan fase 2 en 3 van start. Als alles volgens planning verloopt, is het groot onderhoud eind 2019 klaar.

Kansen voor waterberging

Het groot onderhoud was aanleiding om te kijken waar er aanpassingen konden worden gedaan om regenwater vertraagd naar het oppervlaktewater af te voeren. Betondorp ligt maar liefst 5 meter onder zeeniveau, waardoor wateroverlast door overbelasting van het riool na hevige regenval vaak voorkomt. Onder de noemer Betondorp Rainproof hebben verschillende organisaties (waaronder stadsdeel Oost, Waternet, Tauw en buurtbewoners) samengewerkt om tot oplossingen te komen die tijdens het groot onderhoud worden uitgevoerd. In 2014 wonnen ze hiervoor de Peilstok, een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Inmiddels is één van de maatregelen uitgevoerd. Het pleintje aan de Harkstraat heeft afgelopen voorjaar meer groen en een wadi gekregen, waardoor er meer regenwater kan worden opgevangen.  Bewoners hebben meegedacht over de inrichting van het pleintje. Ook in fase 2 en 3 van het groot onderhoud worden maatregelen voor meer waterberging uitgevoerd, onder andere op de pleinen aan de Graanstraat, de Oogststraat, de Sikkelstraat en op de Brink.

Waterbestendige tuinen

Aansluitend op de officiële afsluiting van fase 1 gaan op vrijdag 23 juni van 10.00 tot 15.00 uur Sociaal Tuinieren, Intratuin, Stichting Present, Ymere en Stichting Rainproof samen met  een groep vrijwilligers 15 tuinen van huurders van Ymere in Betondorp opknappen en regenbestendig inrichten. Ook kunnen buurtbewoners zich op deze dag laten adviseren over duurzaam tuinieren en het watervriendelijk inrichten van de tuin.

Daniël Goedbloed van Waternet geeft hierover bij het feestelijke moment op 23 juni een korte uitleg. Wilt u meedoen? Alle hulp is welkom. U hoeft geen kennis te hebben van groen. Aanmelden kan via info@rainproof.nl

Meer informatie