AMSTERDAM - Amsterdam start een pilot met eenrichtingsvaarverkeer over de volle lengte (3,2 kilometer) van de Prinsengracht om opstoppingen op het water en overlast tegen te gaan. Dat heeft het college van B en W besloten. Ook start een pilot verkeersmaatregel (invaartverbod) bij de Grimburgwal. De pilots starten komend vaarseizoen vanaf begin april en duren tot 1 februari 2018. De vaarrichting voor de Prinsengracht is vanaf het IJ richting de Amstel. De pilots zijn besproken met bewoners en reders.

Wethouder Udo Kock (Water): ‘Omdat de Prinsengracht dé drukst bevaren gracht is van Amsterdam en het daar op zomerse dagen zo druk is met boten dat het tot opstoppingen en files op het water leidt, is deze verkeersmaatregel nodig. Eenrichtingsverkeer zal de overlast voor bewoners en bezoekers verminderen.’

De tweede pilot is een verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal. Dit kruispunt is een zogenaamd vaarknelpunt, waar veel opstoppingen zijn op drukke dagen. Door dit invaartverbod ontstaat in de praktijk eenrichtingsverkeer op de Oudezijds Voorburgwal richting het IJ voor de grotere vaartuigen.

Gedurende de periode van de pilots worden de effecten op het vaarverkeer van deze verkeersmaatregels op verschillende plaatsen in kaart gebracht. Na een jaar wordt besloten of het permanente maatregelen worden en of er meer grachten in de druk bevaren grachtengordel in aanmerking komen voor eenrichtingsverkeer of invaartverboden. De boete op het negeren van een invaartverbod is 340 euro en de boete op het negeren van de verplichte vaarrichting is 230 euro.

Op een klein stuk van de Prinsengracht en de Singelgracht was er vanaf 2014 al eenrichtingsverkeer, alleen in het vaarseizoen, van de Spiegelgracht tot de Amstel. Met deze proef waren de ervaringen positief: de maatregel verminderde opstoppingen en overlast voor bewoners. Het stuk Prinsengracht wordt bij de nieuwe pilot getrokken.

Vaarverbod pleziervaart gehele Wallen
Het college wil een vaarverbod invoeren in het Wallengebied voor de pleziervaart, dit om de toenemende overlast te verminderen in dit steeds drukker wordende gebied. Waternet doet hier nu onderzoek naar. Op dit moment is er al een vaarverbod op de Oudezijds Achterburgwal.  Dat zou dan mogelijk uitgebreid worden met een vaarverbod voor pleziervaart op de Oudezijds Voorburgwal en de Grimburgwal.

Welstandsbeleid definitief vastgesteld
Nu de inspraakprocedure is afgelopen, heeft het college het welstandsbeleid definitief vastgesteld voor de rondvaart in Amsterdam. Rondvaartboten moeten bij een nieuwe vergunningaanvraag of bij verbouwingen aan dit beleid voldoen.

De welstandscriteria voor de commerciële vaart volgen de zes algemene criteria die Amsterdam gebruikt voor welstandsbeleid voor gebouwen en woonboten. Bij de historische uitstraling van de grachten, hoort ook een bepaalde uitstraling van boten, en scheepsvormen als donuts, badkuipen en klompen, of de bierwaterfiets zijn niet gepast volgens B en W.

De zes criteria zijn;

  1. Schaal en maatverhoudingen
  2. Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 
  3. Relatie tussen schip en omgeving 
  4. Betekenissen van vormen in sociaal-culturele context 
  5. Evenwicht tussen helderheid en complexiteit
  6. Materiaal, textuur, kleur en licht

De inspraakreacties hebben niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van het voorgestelde beleid, alleen tot een paar kleine tekstuele aanpassingen, ter verduidelijking van de toepassing van het beleid.