AMSTERDAM - Vanaf 2018 verandert de wet op de kinderopvang: peuterspeelzaal als organisatievorm verdwijnt en wordt een kinderopvangorganisatie met voorschoolse educatie voor peuters. Amsterdam grijpt deze verandering aan om een peutervoorziening te creëren voor alle Amsterdamse kinderen.

Wat betekent dit voor de ouders?

Vanaf 2018 hebben álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang. De kinderopvangvoorziening is van hoge kwaliteit en gericht op de ontwikkeling van peuters. Peuters met verschillende achtergronden komen elkaar tegen op dezelfde voorziening en worden zich al op jonge leeftijd bewust van de diverse stad waarin zij opgroeien. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. De ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en tot een minimum beperkt voor ouders met een laag inkomen en peuters met risico op een taalachterstand.

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dat aanvragen via de belastingdienst en betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen van de gemeente de afgenomen uren (met een maximum van 15 uur) vergoed. Ook hier geldt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Voor ouders met een laag inkomen en peuters met een doelgroepindicatie voor de voorschool biedt de gemeente een aanvullende tegemoetkoming. Een groot deel van deze ouders komt in aanmerking voor bijzondere bijstand van Werk en Inkomen, naar verwachting betalen zij een bijdrage van ongeveer 7 cent per uur.

Ouders kunnen voor meer informatie e-mailen met vve@amsterdam.nl of bellen naar 020 251 83 15.