AMSTERDAM - December is een maand vol gezelligheid en samenzijn met familie en vrienden. Helaas geldt dat niet voor iedere Amsterdammer. Burgemeester Van der Laan vraagt aan het einde van het jaar uw aandacht voor de Stichting Eenzame Uitvaart.

“In de jaaroverzichten verschijnen straks in de media bekende overleden Nederlanders. Er zijn ook mensen gestorven van wie de dood onopgemerkt bleef. De gemeente of politie konden dan zelfs niemand vinden om te informeren. Dat gebeurt ook in Amsterdam.
Hoewel zij eenzaam sterven, zijn ze niet altijd alleen op hun uitvaart. De dichter F. Starik begon in 2002 de stichting Eenzame Uitvaart. Die vaardigt dichters af naar de laatste ceremonie voor mensen die zonder sociale contacten zijn overleden.

Zo ook naar de uitvaart van een Amsterdammer die op 28 juli jl. overleed in de VU. Op 12 december zou hij 74 jaar oud zijn geworden. Het ziekenhuis kende geen contactpersonen. In zijn woning in Noord lag geen telefoon of adresboekje. Het huis, dat hij sinds april bewoonde, werd met kale vloeren leeg aangetroffen, zonder behang. Alleen in de slaapkamer had hij zijn intrek genomen. Het bevolkingsregister toonde geen familie in Amsterdam. Aangezien de sociale huurwoning een wachttijdindicatie van tien jaar kende, moet hij lang in de stad hebben gewoond.

Op 11 augustus fietsten F. Starik en eveneens dichter Menno Wigman in de regen naar begraafplaats St. Barbara. Met de lijkwagen was een blauwe sporttas meegekomen, met spullen van de man uit het ziekenhuis. Wigman droeg zijn ‘Gestript gedicht’ voor, met overdenkingen als: ‘Alleen de slaapkamer was in gebruik. Daar bent u verder in uzelf verhuisd’.

Onbekend is of hij heeft gekozen voor zijn teruggetrokken bestaan. Sommige Amsterdammers wensen alleen te zijn, eenzaam zijn ze niet. Toch is het mooi om het isolement van een overledene te doorbreken.

Een stad kent regels, protocollen en wetten. Dat zegt iets over waarden waar gemeenschappen aan hechten. Ons karakter wordt ook gevormd door dingen die we niet verplicht zijn, maar toch ondernemen of nalaten. Daaruit spreken ook principes, in dit geval de waardige behandeling die ieder mens verdient.

Het hoeft niet. We kunnen die Amsterdammers ook ter aarde bestellen zonder plichtplegingen. Maar ook dat tekent dan ons karakter als stad.

Trekt u zich dat aan, dan kunt u via www.eenzameuitvaart.nl ontdekken hoe u kunt doneren aan de stichting. Ook van 2016 leest u er verslagen van het werk dat dichters hebben afgeleverd. Een jaaroverzicht dat, net als in de kranten en op tv, het waard is om kennis van te nemen. De uitvaarten tonen dat een goed uiteinde ook kan toekomen aan eenzame doden.”

Mr. E.E. van der Laan

Burgemeester van Amsterdam