AMSTERDAM - In december 2017 is een oproep gedaan aan bewoners, ondernemers en bezoekers uit de omgeving om mee te denken over het gebruik van het Waterplein op de kop van het Revaleiland. Meer dan 160 personen vulden het online reactieformulier in. Op 18 december 2017 volgde een werksessie met een kleine groep deelnemers om de thema’s verder te bespreken. Hieronder staan de uitkomsten en het vervolg.

Zwemmen

Uit de ingestuurde online reactieformulieren bleek al dat de mogelijkheid tot zwemmen zeer gewenst is. Ook tijdens de werksessie kwam dit onderwerp ter sprake. Vooralsnog is zwemmen niet toegestaan, met het oog op de nautische veiligheid. De wens wordt natuurlijk wel serieus genomen, omdat de Houthaven een woonwijk aan het water is. Het projectteam gaat hierover in gesprek met verschillende instanties, om te kijken of er randvoorwaarden mogelijk zijn die zwemmen wellicht mogelijk maken.

Kleinschalige evenementen

Zowel uit de uitkomsten van de online reactieformulieren als de werksessie kwam dezelfde conclusie naar voren: kleinschalige evenementen zijn zo nu en dan welkom. Grote evenementen niet. Tijdens de werksessie is verder gesproken over de opzet en het doel van de kleinschalige evenementen. Hierbij kwam naar voren dat vooral lokale en buurtgeoriënteerde activiteiten wenselijk zijn. Deze zijn bedoeld om de saamhorigheid in de buurt te versterken. Het reguleren van kleinschalige evenementen zorgt voor meer controle en daarmee minder overlast. Bovendien vinden veel deelnemers dat het nabijgelegen Westerpark al een gevestigde locatie waar grotere evenementen plaatsvinden.

Sport en spel

Sport- en spelactiviteiten kunnen een positieve bijdrage leveren aan het gebruik van het Waterplein. Tijdens de werksessie bleek dat sport en spel op het plein onder voorwaarden wordt aangemoedigd. Belangrijk is dat er geen objecten op het plein komen die ander gebruik beperken of overlast veroorzaken, zoals bijvoorbeeld fitnessapparaten of een skatebaan. Andere vormen van sport en spel, zoals een zandbak, schommel, schaak- of jeu de boules baan aan de rand van het plein, zijn wel gewenst. We bekijken de mogelijkheden om dit in het ontwerp van het plein op te nemen.

Ontspanning

Vanwege de aantrekkelijke ligging aan het water is het Waterplein in de toekomst een ideale ontmoetingsplek voor bewoners van de Spaarndammerbuurt en de Houthaven. De locatie en grootte van het plein nodigen uit tot rust en ontspanning met zo min mogelijk overlast. Dit laatste moet volgens velen dan ook voorop staan bij het gebruik en de inrichting van het Waterplein.

Vervolg

De uitkomsten van de online ontvangen reactieformulieren en de werksessie worden meegenomen in het ontwerp van het plein. Vervolgens moet het ontwerp/idee getoetst worden aan de gestelde eisen ten aanzien van onder andere beheer, veiligheid en kwaliteit. Het definitieve ontwerp van het Waterplein verwachten wij in april of mei van dit jaar te presenteren.