AMSTERDAM - Stadsdeel Oost gaat aan de slag om de Indische Buurt voor alle bewoners van alle leeftijden aantrekkelijk te maken zodat het prettig en veilig wonen en leven is.

Een leeftijdsvriendelijke Indische Buurt. Speciale aandacht gaat uit naar de groeiende groep oudere Amsterdammers, want wat voor ouderen werkt, werkt voor iedereen.

Bijeenkomst

Donderdag 30 november van 14:00 tot 16:00 uur is hier een bewonersbijeenkomst over in paviljoen Kindervreugd, Kramatweg 31a, naast Flevopoort. Tijdens deze bijeenkomst kijken we samen met ouderen uit de buurt hoe het er in de Indische Buurt voor staat met de buitenruimte. Hoe prettig en veilig is het bewegen en ontmoeten op de stoepen, straten en pleinen? Download de flyer

Ouderenvriendelijke route

Prettig oud worden is afhankelijk van veel factoren, zoals huisvesting, vervoer, zorg, woonomgeving en sociale activiteiten. In de Indische Buurt starten we met verbeteringen in openbare ruimte. De verbeterpunten vormen met elkaar een route die door de wijk loopt en die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Zo kom je langs pleinen, buurttuintjes, parken, buurthuizen, winkels, horeca, bus – en tramhaltes. Ook wordt een koppeling gemaakt met de verbetering van de toegankelijkheid van de ingangen naar het Flevopark.

Onderzoek en verbetervoorstellen

In de bijeenkomst op 30 november worden de uitkomsten van een onderzoek (Hogeschool van Amsterdam, 2016) onder senioren besproken. Hierin interviewden een aantal ouderen 50 andere ouderen over de ervaringen met hun buurt. Ook worden de eerste verbetervoorstellen voor de buitenruimte op korte termijn onder de aanwezigen getoetst. Uiteraard kan iedereen aangeven wat de prettige of niet prettige plekken of routes in de Indische Buurt zijn.

Age Friendly City

Om over dit onderwerp kennis uit te wisselen met andere grote steden, sloot Amsterdam zich in 2015 aan bij het netwerk Age Friendly City van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Inmiddels zijn 258 steden en gemeenschappen aangesloten, verspreid over 28 landen.
In Amsterdam zijn de Indische Buurt en Buitenveldert vorig jaar gekozen als pilotgebieden voor Age Friendly City.

Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met sannevandegraaf@gmail.com / 06 4827 2314.
U kunt ook verder lezen op Age Friendly City.