AMSTERDAM - Burgemeester Van der Laan is in juli uitgeroepen tot ereburger van Athene. Het is een teken van dank voor zijn inzet voor de samenwerking tussen Athene en Amsterdam. Deze bijzondere stedenband is één van de uitwerkingen van Van der Laans motto ‘Amsterdam verantwoordelijke hoofdstad’.

Amsterdam en Athene delen sinds 2014 kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap, drugsbeleid en vluchtelingen. Amsterdam heeft ook een stedenband met Heerlen, Sluis en Delfzijl. Dit waren op het moment dat de burgemeester aantrad, de gemeenten die te kampen hadden met de sterkste krimp.

Krimp

Het fenomeen krimp is Amsterdam niet vreemd. In de jaren zeventig en tachtig trokken jonge gezinnen massaal naar omliggende gemeenten, gelokt door ruimte, rust, en degelijke nieuwbouwwoningen. Toen sprong de rest van het land bij. Die tijd ligt achter ons. De stad groeit en de komende jaren zal de bevolking alleen maar toenemen. Dat gaat - direct of indirect - gepaard met krimp in andere delen van het land. De burgemeester wil met zijn motto duidelijk maken dat de hoofdstad zich iets aan moet trekken van die krimp.

Lees meer in Plan Amsterdam

In de nieuwe editie van Plan Amsterdam, vakblad voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en de metropoolregio, staat de verantwoordelijke hoofdstad centraal. U leest alles over de toegenomen kloof tussen stad en platteland en over de ontstaansgeschiedenis van de stedenband. En de gemeenten Sluis, Heerlen en Delfzijl vertellen hoe zij de samenwerking ervaren en wat de uitwisseling van kennis en ervaring hen oplevert.

Plan Amsterdam online: ‘De verantwoordelijke hoofdstad

Plan Amsterdam in English: ‘The responsible capital’