AMSTERDAM - Om opstoppingen op het water en overlast tegen te gaan, start de gemeente een proef om eenrichtingsvaarverkeer over de hele lengte van de Prinsengracht in te voeren. De vaarrichting is vanaf het IJ richting Amstel en geldt vanaf april 2017 tot 1 februari 2018.

Op een stukje van de Prinsengracht geldt in het vaarseizoen al eenrichtingsverkeer, van de Spiegelgracht tot de Amstel. De ervaring met deze proef is positief: de maatregel verminderde verkeersopstoppingen en overlast voor bewoners. Dit stuk wordt nu bij de proef getrokken, en daar geldt vanaf april dan ook eenrichtingsverkeer buiten het vaarseizoen.

Invaartverbod Grimburgwal vanaf Oudezijds Voorburgwal

In dezelfde periode gaat er nog een tweede proef lopen: er komt een verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal. Op dit kruispunt zijn op drukke dagen veel opstoppingen. Door dit invaartverbod ontstaat in de praktijk eenrichtingsverkeer op de Oudezijds Voorburgwal richting het IJ voor de grotere vaartuigen.

Mogelijk bij meer grachten

De effecten van deze verkeersmaatregelen op het vaarverkeer worden op verschillende plaatsen in kaart gebracht. Na een jaar wordt besloten of het permanent wordt ingevoerd en of er meer grachten in het centrum in aanmerking komen voor eenrichtingsverkeer of invaartverboden.

Boetes

De boete op het negeren van een invaartverbod is 340 euro en de boete op het negeren van de verplichte vaarrichting is 230 euro.

Vaarverbod pleziervaart Wallen

Het college van B en W wil, om de toenemende overlast te verminderen, ook een vaarverbod invoeren in het Wallengebied voor de pleziervaart. Waternet doet hier nu onderzoek naar. Op dit moment is er al een vaarverbod op de Oudezijds Achterburgwal. Dat zou dan uitgebreid worden met een vaarverbod voor pleziervaart op de Oudezijds Voorburgwal, en mogelijk in het verlengde van de Grimburgwal.