Dinsdag 6 december vindt de tweede bijeenkomst van Vrienden van de Vluchteling plaats. Het thema: Wat leren we van Startblok Riekerhaven.

Sinds 1 juli dit jaar wonen 283 Nederlandse jongeren en 282 jonge statushouders samen op Startblok Riekerhaven via een concept van zelfbeheer. Hiermee wordt bedoeld dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het prettig samenwonen in alle opzichten. Het concept is uniek in binnen- en buitenland en vele ogen zijn op het Startblok gericht. De 282 jonge statushouders is de eerste grote groep vluchtelingen die in het stadsdeel een woning hebben gekregen. In Nieuw-West en andere delen van de stad wordt dit voorbeeld gevolgd.

Wat kunnen we leren van Riekerhaven?

Tijdens de bijeenkomst wordt u verteld hoe de eerste maanden op het Startblok Riekerhaven zijn verlopen en welke uitdagingen en kansen er liggen. Welke ‘best practises’ zijn er en wat kunnen we leren van een dergelijke opstartfase? Welke verbindingen kunnen gemaakt worden met de buurt? Wat is er nog nodig? Waar kunnen we uw hulp nog graag bij gebruiken?

Programma

18:00 Inloop (met hapje en drankje)

18:30 Opening door dagvoorzitter Hettie Politiek

Welkomstwoord door Achmed Baâdoud

Zelfbeheerorganisatie Socius en bewoners van Riekerhaven vertellen over hun eerste maanden op Startblok Riekerhaven en welke initiatieven ze zijn gestart.

19: 45 Syrische politieke rap van Maher al Malek, bewoner van het Startblok

20:00 PAUZE

20:15 Vrijwilligerscentrale Amsterdam geeft terugkoppeling van de verzamelde initiatieven van 4 juli en kijkt vooruit.

Entree Amsterdam vertelt over aanpak en resultaten.

Vluchtelingenwerk: wat valt op?

Afsluitende woorden Achmed Baâdoud

21:00 Borrel

21:30 Einde

Voor de bijeenkomst van 6 december is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom is het belangrijk dat u zich aanmeldt, via: 

asielzaken.nieuwwest@amsterdam.nl.

In het kort

  • Datum: dinsdag 6 december 2016
  • Tijdstip: inloop 18:00 uur
  • bijeenkomst: 18:30-21:30 uur (inclusief borrel)
  • Locatie: Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, Amsterdam