AMSTERDAM - Tot uiterlijk 20 oktober hadden de deelfietsbedrijven de tijd om hun waar van straat te halen. Aan die oproep hebben ze ook gehoor gegeven. De afgelopen week reden de bedrijven de stad rond om hun fietsen op te halen. Omdat nog niet alle fietsen weg zijn, is deze termijn op verzoek van één partij met een week verlengd tot 27 oktober.

Op 27 oktober moet 90% van de resterende fietsen verwijderd zijn. Fietsen die lastig te vinden zijn worden uiterlijk 3 november verwijderd. Daarna wordt alsnog gehandhaafd. Vooralsnog heeft het ook de voorkeur van de gemeente dat de bedrijven zelf de fietsen weghalen. Een grootschalige handhavingsactie is dan niet meer nodig. Het verbod (artikel 2.50 van de APV) op het plaatsen van deelfietsen in de openbare ruimte blijft van kracht totdat er vervangend beleid is.

De deelfietsbedrijven zijn uitgenodigd voor een marktconsultatie die als input hiervoor wordt gebruikt. Eind dit jaar liggen de uitgangspunten voor dit nieuwe beleid er. De inspraak en definitieve vaststelling vinden begin volgend jaar plaats.