AMSTERDAM - Wanneer je een dierbare verliest zal dit een emotionele en moeilijke periode zijn, niet alleen voor jezelf maar ook voor alle mensen om je heen. De manier hoe we omgaan met overlijden verschilt van cultuur tot cultuur. Hierbij zijn uitvaartrituelen een belangrijk onderdeel van de cultuur, deze kunnen sterk variëren van land tot land en van religie tot religie. Hieronder zullen we enkele rituelen van verschillende culturen vertellen van een uitvaart.


Christelijke uitvaart

Het is bij het Christelijke geloof vanzelfsprekend dat de uitvaart wordt gehouden in een kerk, hierbij wordt er dan gebeden voor de overledene. Hierbij ligt de focus op het hiernamaals en natuurlijk het afscheid nemen van de overledene. Het is niet vreemd dat er gezongen wordt tijdens de uitvaart. Er wordt ook een grafrede gehouden. Na de uitvaart vind de begrafenis plaats, dit is meestal op een begraafplaats waar gebruik wordt gemaakt van bloemen.


Islamitische uitvaart

Het is bij de Islamitische uitvaart erg belangrijk dat de uitvaart binnen 24 uur van het overlijden plaats vindt. Het lichaam van de overleden persoon wordt eerst gewassen en vervolgens gewikkeld in doeken. Hierbij wordt gebeden voor de overledene en voorgelezen uit de Koran. Vervolgens vindt de begrafenis plaats op een begraafplaats zonder grafsteen of bloemen.


Hindoeïstische uitvaart

Het Hindoeïstische uitvaart is erg strikt als het gaat om de rituelen. Net zoals bij de Islamitische cultuur, wordt hier de overledene gewassen en vervolgens gewikkeld in doeken. Tijdens de uitvaart wordt vaak gebruik gemaakt van wierook en bloemen. Bij het Hindoeïsme ligt de focus op het loslaten van de ziel van de overledene en het bereiken van een nieuwe levenscyclus. De begrafenis kan plaatsvinden op een begraafplaats of in een crematorium.


Chinese uitvaart

Binnen de Chinnese cultuur wordt de uitvaart gehouden in een ceremoniezaal, een beetje hetzelfde idee als een uitvaartcentrum. Er worden offers gebracht en gebeden voor de overledene. Bij de Chinese cultuur ligt de focus op het respecteren van de overledenen. Ook willen ze de ziel begeleiden naar het hiernamaals. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van papieren objecten die vervolgens worden verbrand. De begrafenis vindt meestal plaats op een begraafplaats.

Iedere cultuur heeft zijn eigen manier van een uitvaart houden, het laat zien dat iedere cultuur anders omgaat met de dood en ieder op zijn eigen manier afscheid neemt van zijn of haar dierbare persoon. Houdt rekening met ieder geloof en respecteer ieder geloof, de periode is op zichzelf namelijk al moeilijk genoeg.