AMSTERDAM - Het Bijbels Museum in Amsterdam bezit een bijzondere maquette van de Tempelberg in Jeruzalem, in de negentiende eeuw gemaakt door zendeling Conrad Schick. Het model gaat nu op reis, en dat is om meerdere redenen een bijzondere gebeurtenis.

"Hij gaat naar Berlijn", legt Hermine Pool uit. Zij is conservator van het Amsterdamse Bijbels Museum. "En dat is voor de eerste keer." In het Joods Museum is momenteel een grote tentoonstelling te zien over Jeruzalem en daar mocht Shick's meesterwerk uit de negentiende eeuw natuurlijk niet ontbreken.

Verschillende onderdelen

Het model is zo gemaakt dat het in verschillende onderdelen uit elkaar kan worden gehaald. Dit geeft Pool en haar medewerkers de gelegenheid het model nog eens goed te bekijken, af te stoffen en, waar nodig, te restaureren. Schick had in zijn tijd, bij hoge uitzondering, toestemming gekregen om de Tempelberg op en in te mogen. Het heiligdom stond onder islamitisch gezag en was verboden voor joden en christenen.

Schick, en met hem vele archeologen, wilde ook graag de wereld onder de Tempelberg in kaart brengen. Pool: "Ze wilden reconstrueren hoe het is geweest in de tijd van de Tempel van Salomo, de tiende eeuw voor Christus, en de Tempel van Herodus, ten tijde van Christus."

Even geduld

Bezoekers die het model graag in het Bijbels Museum willen zien, moeten nog even geduld hebben: de tentoonstelling 'Welcome to Jerusalem' in Berlijn duurt nog tot en met 30 april 2019.