NEDERLAND - Wat kan de politie nu al doen om voorbereid te zijn op trends en ontwikkelingen die in de toekomst op ons afkomen?

De wereld verandert snel. Technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen en ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit zijn allemaal van invloed op de veiligheid. Bij het ontwikkelen van haar koers, positie en inzet in de toekomst, maakt de politie gebruik van verschillende onderzoeken die deze veranderingen beeldend beschrijven, zoals het Nationale Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit en studies van TNO, Clingendael en de WRR.

Grote impact

In opdracht van de politie heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op internationale trends en ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de Nederlandse samenleving. De titel van deze verkennende studie is “Grote bewegingen, grote impact”.
Lees het hele rapport hier...