AMSTERDAM - De Universiteit van Amsterdam is de oudste en grootste universiteit van Amsterdam. De UvA zit verspreid over meerdere gebouwen. Sommige gebouwen zijn eeuwenoud en een lust voor het oog, andere hadden een korte levensduur en duistere geheimen. Drie UvA-gebouwen nader toegelicht.

Lelijkste gebouw inclusief luguber geheim: het Maupoleum

Het lelijkste Universiteitsgebouw ooit was zonder twijfel het kolossale Burgemeester Tellegengebouw, bijgenaamd het Maupoleum. Die bijnaam was een combinatie van het woord mausoleum -waar het gebouw volgens velen aan deed denken- en de naam van de projectontwikkelaar, vastgoedtycoon Maup Caransa. Het Maupoleum was niet alleen het lelijkste gebouw, maar ook het gebouw met de kortste levensduur: in 1971 opgeleverd en in 1994 alweer gesloopt. In de tussentijd doet het gebouw dienst als onderkomen voor de faculteiten Economie en Planologie. De collegezalen hebben een dermate slechte frisseluchttoevoer dat studenten in slaap sukkelen of ziek worden. In een enquête uit 1987 van het Parool wordt het Maupoleum als lelijkste gebouw van Amsterdam verkozen. Uit een landelijke enquete van de TU te Delft in 1994 blijkt het Maupoleum zelfs het lelijkste gebouw van heel Nederland. Voorzitter van de Bond van Architecten Carel Weeber antwoordt dat de niet bestudeerde leek gewoon geen mooi gebouw herkent: ‘dit zijn dezelfde mensen die bij Mondriaan zeggen dit kan mijn kleine zusje ook.’ Midden jaren '80 wordt een gedeelte van het pand gekraakt, begin jaren '90 valt het besluit om het pand te slopen. Saillant detail: bij de sloop van het gebouw wordt het gemummificeerde lijk van een Duitse junk gevonden die daar ongemerkt jarenlang heeft gelegen. De dader blijkt één van de krakers te zijn. Hij krijgt vier jaar celstraf.

Amsterdam studentenstad

Met ruim 100.00 studenten is Amsterdam met recht een echte studentenstad te noemen. Amsterdam heeft één Hogeschool en twee Universiteiten, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, waarvan de UvA de oudste is. Met rond de 30.000 studenten is de UvA tevens de grootste universiteit van het land.

Regelmatig bezet: het Maagdenhuis

Het Maagdenhuis aan het Spui is misschien wel het bekendste Universiteitsgebouw, met name door de bezettingen die hier plaatsvonden in 1969 en 2015. Vooral de Maagdenhuisbezetting uit 1969 was bepalend voor het toenmalige tijdsbeeld, de beelden van gehelmde politie-agenten die studenten het pand uit sleepten gingen de hele wereld over. In tegenstelling tot wat algemeen bekend is, werd het Maagdenhuis in de tussenliggende jaren nog veel vaker bezet, om diverse redenen variërend van het diversiteitsbeleid, studiefinanciëring of de manier waarop het Universiteitsbestuur functioneerde. Het Maagdenhuis is gebouwd in 1783 en was oorspronkelijk een katholiek weeshuis voor meisjes van 8 tot 14 jaar. Het was één van de slechtste weeshuizen van de stad met een onrustbarend hoog sterftecijfer, vele meisjes hadden last van borstkwalen die ten dele werden toegeschreven aan het koude, vochtige en slecht geventileerde gebouw. Begin jaren '60 van de vorige eeuw werd het voormalig weeshuis in gebruik genomen door het bestuur van de UvA.