AMSTERDAM - Na jarenlange explosieve stijging van de huizenprijzen is er sinds halverwege 2022 sprake van dalende prijzen. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de snel gestegen hypotheekrente. Daardoor kunnen huizenkopers minder geld lenen. Overbieden komt daardoor steeds minder vaak voor. Was overbieden eerder nog vaak de norm, nu wordt er weer vaker de vraagprijs of zelfs minder dan dat geboden voor een huis. Doordat de verkoop stagneert is er voor mensen die op zoek zijn naar een woning wel weer meer te kiezen.

Is het nu een goede tijd om te verkopen?


Veel huiseigenaren besluiten de verkoop van hun woning uit te stellen, in de hoop op betere tijden. Maar de huizenprijzen zullen waarschijnlijk ook in 2024 blijven dalen. Wil je je huis toch in de verkoop dan kan een taxateur in Amsterdam een waardebepaling voor je doen. Aan de hand daarvan kun je voor jezelf beslissen of je de woning wel of niet wilt verkopen. Feit is natuurlijk wel dat je voor een eventueel volgende koopwoning zelf ook minder zult betalen. Of de daling van de huizenprijzen ook na 2024 doorzet is nu nog niet te voorspellen. Dit zal onder andere afhangen van de ontwikkeling van de inflatie. Als die hoog blijft zal dit een negatief effect hebben op de prijs van een koopwoning. Anderzijds is het natuurlijk zo dat huiseigenaren in de afgelopen pakweg 10 jaar forse winst hebben gemaakt. Daardoor zullen huizen niet snel ‘onder water’ komen te staan, zoals tijdens de huizencrisis van 2008.

Strengere hypotheeknormen

Dat je voor een huis minder hypotheek kunt krijgen ligt niet alleen aan de hoge rente van dit moment. Het heeft ook te maken met strengere regels. Pakweg 20 jaar geleden kon je veel meer lenen dan vandaag de dag. De regels zijn aangescherpt omdat veel mensen in de problemen kwamen door hoge woonlasten. Je kunt nu nog maar maximaal de koopsom van de woning lenen, exclusief de kosten. Extra lenen voor bijvoorbeeld een verbouwing mag niet meer. Je kunt alleen nog extra lenen als het geld bedoeld is voor verduurzaming. Ook mag de woning niet meer worden gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek. Er moet in ieder geval een groot deel van de woning direct worden afgelost, bijvoorbeeld met een annuïteitenhypotheek. Hierdoor is het risico op financiële problemen kleiner als de waarde van de woning ineens fors daalt.

Inkomen van beide partners telt volledig mee


Wel gunstig voor tweeverdieners is dat het inkomen van beide partners nu volledig meetelt. Voorheen telde het inkomen van één partner maar voor 80% mee. Er werd rekening gehouden met zorgtaken als er kinderen zijn of zouden komen. Nu wordt ervan uit gegaan dat beide partners volledig blijven werken, ook bij gezinsuitbreiding. Dit mede gezien het feit dat de kosten voor kinderopvang in de toekomst waarschijnlijk zullen dalen of dat kinderopvang zelfs helemaal gratis wordt.